Záloha na istotu

"Nenechávajte problémom žiadny priestor,
  využite ho radšej na vaše zálohy. Spoľahnite sa."

Pre IT profesionálov patrí zálohovanie medzi najdôležitejšie činnosti. Rovnakú váhu má preto zálohovanie aj v Customer Monitore. CM odzálohuje takmer všetko, rôznymi spôsobmi a na rôzne úložiská. Kryptovane. Bez prerušenia práce alebo chodu operačného systému. Vrátane zálohovania virtuálnych strojov. zalohy.png

Dokonalý prehľad, jasné signály

Záloha na istotu

Helpdesk a evidencia prác

SW licencie a inventúra HW bez prekvapení

Konfigurácie z nadhľadu

Dôležitá autorita v riadení IT oddelenia

Rozhodnutia na základe faktov

Bezpečnosť a transparentnosť