Archív noviniek 2006 - 2011

25.5.2010 - Crowne Plaza, Bratislava

CUSTOMER MONITOR predstavený na konferencii Cloud Computing Conference 2010

logo_ccc.jpg
Ing. Miroslav Jombík, riaditeľ SEAL IT Services, s.r.o. priblížil využitie CUSTOMER MONITOR aj pri správe IT
s virtuálnym prostredím a demonštroval vybrané funkcie CUSTOMER MONITOR.

ccc1.jpg  ccc2.jpg  ccc3.jpg

Prezrite si videá z prezentácie:

Customer Monitor 2.0
Úvod, základné funkcie
Customer Monitor 2.0
Ukážka vzdialenej inštalácie programu
Customer Monitor 2.0 Nastavenie monitoringu prostredia (Poseidon)
Zavedenie zákazníka, inštalácia klienta, prvé informácie po inštalácii klienta, zadanie helpdesk (C-Desk) požiadavky z PC cez Easyclick, remote prístup cez CM
a TeamViewer.
Ukážka vzdialenej bezzásahovej (unattended) inštalácie Micosoft compatibility packu
pre dokumenty MS Office 2007.
Nastavenie Watchu v klientovi
C-Monitor pre monitorovanie teploty prostredia
pomocou zariadenia Poseidon

PowerPoint prezentácia:
prezentacia_ccc.jpg

 

 

19.2.2009 - Konferenční centrum CITY, Praha

CUSTOMER MONITOR predstavený na konferencii IT & Management 2009

aktuality1.jpg

Informačné technológie a riadenie sú dnes spojené nádoby a preto neprekvapuje, že téma IT & Management 2009 sa stretla s veľkým záujmom účastníkov konferencie organizovanej vydavateľom časopisu Professional Computing. CUSTOMER MONITOR bol na konferencii prezentovaný ako nástroj, ktorý priamo ovplyvňuje chod oddelení
a poskytuje podklady pre objektívnejšie rozhodovanie pri riadení IT.

news_1.jpg
Obrázok: news_1.jpg

 

news_2.jpg

PowerPoint prezentácia:
ITmanagment_prezentacia.jpg