Malý update CM, CDESK server na verziu 2.8

Hlavnou zmenou updatu je nový dizajn prostredia

V nasledujúcom texte sa dočítate výber nových funkcií a zmien. Ďalšie nové funkcie spolu s plným znením a aktualizáciou webstránok  bude uverejnené v máji tohto roku.

Výber nových funkcií a zmien v "malom" update

Prvá fáza redizajnu portálu

 • Nové grafické ľavé menu s možnosťou navoliť si Obľúbené menu
 • Zvýraznenie oddelenia dvoch produktov  CDESK a CM
 • Rozsah redizajnu v prvej fáze

Nové funkcie k požiadavkám, plneniam

 • Voliteľné stĺpce v zozname požiadaviek
 • Nové schvaľovanie plnení
 • Pridávanie plnení cez mesačný kalendár
 • Samostatný formulár pre požiadavky

Úlohy – nový prvok k sledovaniu jednoduchých úkonov a alokovaniu času

 • Význam úloh v CDESK
 • Spôsoby zadávania
  • Cez Zoznam úloh
  • Pridanie úlohy cez požiadavku
  • Pridanie úlohy cez Plánovací kalendár

Presunutie odkazov Môj profil a Odhlásiť

 • Každý prihlásený operátor má priamy prístup do nastavení jeho profilu po kliknutí na jeho meno v pravom hornom rohu obrazovky. Rovnako sa tu nachádza odkaz na odhlásenie zo systému

Ďalšie nové funkcie odkomunikujeme vo veľkom update 5/2015.
Nová verzia klienta C-Monitor pre Windows bude uvoľnená budúci týždeň.

 

Popis významných zlepšení

Prvá fáza redizajnu prostredia CDESK

grafické zmeny v rozhraní nasmerované k používateľsky priateľskému vzhľadu a intuitívnejšie rozmiestnenie ovládacích prvkov

Nové ľavé menu

 • Nové ľavé menu je s oddelenými sekciami a možnosťou nastavenia vlastných obľúbených položiek
 • Ľavé menu sa farebne odlišuje podľa používaného produktu. Jednotlivé položky a moduly sa združili do sekcií, ktoré je možné jednoducho v menu prepínať.
 • Menu sa dá zmenšiť do zbaleného režimu buď zatváracou šípkou, alebo dvomi kliknutiami na každú sekciu.
 • Najviac používané funkcie sa dajú pridať do sekcie Obľúbené, ktorá je na vždy na vrchu menu. Odtiaľto sa dá k funkciám pristupovať priamo, bez nutnosti prepínať sa medzi jednotlivými sekciami a produktami.

Nové menu - 1.Plná veľkosť 2.Zbalený režim 3.Zbalené Obľúbené

Obrázok: Nové menu - 1.Plná veľkosť 2.Zbalený režim 3.Zbalené Obľúbené

Zvýraznenie odlíšenia produktov CDESK a CM v portáli

V moduloch boli aplikované nové farby. Modrú dostali časti patriace hlavne k CM (Customer Monitor) a oranžovú patriace k CDESK. Ďalej bola premenovaná záložka  Prehliadanie a vyhodnotenie  na CM IT monitoring.

Rozsah redizajnu v prvej fáze

Zatiaľ bol grafický redizajn aplikovaný na CDESK -> Požiadavky, Plánovací kalendár, Zákazníci, Admin.zóna -> Zákazníci (nastavenia). Môj profil a odkaz na odhlásenie sa presunuli pod meno prihláseného operátora v pravom hornom rohu obrazovky.

Zoznam požiadaviek s novou grafikou

Obrázok: Zoznam požiadaviek s novou grafikou

 

Nové funkcie pre požiadavky

Ovládanie viditeľnosti stĺpcov v zozname požiadaviek

Pre rýchlejšiu orientáciu je možné v zozname požiadaviek skrývať a zobrazovať stĺpce s informáciami.

Skrývateľné stĺpce v zozname požiadaviek

Obrázok: Skrývateľné stĺpce v zozname požiadaviek

Schvaľovanie plnení pracovníkov nadriadenou osobou

Osoba zodpovedná za schvaľovanie plnení podriadených pracovníkov môže tieto záznamy hromadne schvaľovať, editovať, zamietať a vyjadrovať sa k nim. Všetky záznamy sa dajú ľubovoľne filtrovať a exportovať do excelu.

Schvaľovanie plnení operátorov

Obrázok: Schvaľovanie plnení operátorov

Prehľadné pridávanie plnení v mesačnom kalendári

Funkcia zrýchleného zobrazenia tabuľky jednotlivých dní v mesiaci so zapísanými plneniami a možnosťou pridávania plnení na konkrétne dni. Pri pridávaní sa zvolí zákazník a niekoľko z jeho požiadaviek, následne sa dodatočné údaje doplnia v novom formulári.

Pridávanie plnení do mesačného kalendára

Obrázok: Pridávanie plnení do mesačného kalendára

Pridávanie plnení v požiadavke cez samostatný formulár

Nový spôsob zadávania plnení v požiadavke umožňuje pridávať niekoľko plnení za sebou prostredníctvom úplného alebo jednoduchého formulára. Rozpísané plnenie sa priebežne ukladá a je možné ho nájsť v rozpísaných plneniach v každej požiadavke

Nový formulár pre pridávanie plnení v požiadavke - zjednodušený / úplný

Obrázok: Nový formulár pre pridávanie plnení v požiadavke - zjednodušený / úplný

 

Úlohy – vytváranie a sledovanie čiastkových úkonov, rezervácia konkrétnych časov, plánovanie stretnutí

Význam úloh v CDESKu

Na rozdiel od požiadavky, kde sa počítajú SLA časy, sledujú presné stavy, kategorizuje pre potreby usmernenia workflow a štatistík, je úloha výrazne jednoduchší prvok. Sleduje sa splnenie úlohy alebo obsadenie času pracovníka, ktorý si do nich môže písať poznámky a nechávať si ich pripomínať. Rovnako je možné vytvárať schôdzky s potvrdzovaním účasti jej členov.

Spôsoby vytvárania úloh

Úlohy môžu byť vytvárané samostatne, alebo priradené k požiadavke, v ktorej ich je vždy možné nájsť. Úloha môže slúžiť na rozdelenie požiadavky do menších čiastkových prác alebo zachytáva ucelenejšie proces komunikácie so zákazníkom.

 • Pridanie úlohy priamo cez Zoznam úloh – vytváranie samostatných úloh, alebo naviaznie na určitú požiadavku zvolením zákazníka a konkrétnej požiadavky
 • Pridanie úlohy cez požiadavku, s ktorou bude previazaná
 • Pridanie úlohy priamo v Plánovacom kalendári

Zoznam úloh dostupný priamo z ľavého menu

Zoznam Úloh

Obrázok: Zoznam Úloh

Zoznam úloh v požiadavke, pod ktorou sú naviazané. Tu ich je možné jednoducho vytvárať

Zobrazenie Úloh priradených v Požiadavke

Obrázok: Zobrazenie Úloh priradených v Požiadavke

Úlohy je možné zobrazovať, pridávať a editovať aj priamo v Plánovacom kalendári. Po kliknutí na konktétny čas sa zobrazí formulár

Pridávanie úloh v Plánovacom kalendári

Obrázok: Pridávanie úloh v Plánovacom kalendári

Typy úloh

 • Schôdzka -  ponúka možnosť pridávania účastníkov schôdzky do úlohy. Každý účastník má možnosť vyjadriť svoju účasť – tieto údaje sa zobrazujú vo vnútri detailu úlohy.
 • Jednoduchá úloha – slúži na rýchly zápis toho čo máte spraviť , má menej parametrov ako požiadavka, sleduje deadline, môže mať riešiteľa aj pomocných riešiteľov, možnosť meniť stav.
 • Poznámka – ponúka možnosť zapisovať si rôzne poznámky do kalendára, nemá stavy ani pomocných riešiteľov

Úloha typu Schôdzka s potvrdzovaním účasti

Úloha typu schôdzka s potvrdzovaním účasti jednotlivých vybraných účastníkov

Obrázok: Úloha typu schôdzka s potvrdzovaním účasti jednotlivých vybraných účastníkov
Dátum:
4.2.2015
Version: 
2.8