História zmien

E.g., 18.9.2019
E.g., 18.9.2019
10.12.2015

Nová verzia CUSTOMER MONITOR 2.9

Do pozornosti dávame ďalšie novinky týkajúce sa CDESKu (Service Desk, CRM), nájdete ich na tejto stránke.

Významné nové funkcie

CMDB, nový príplatkový modul - možnosť evidencie ľubovoľných objektov, ich vlastností, prepojení a história zmien

EventAnalyser Servernový príplatkový modul - modul umožňujúci centrálny zber udalostí (eventov) z operačných systémov MS Windows, pričom zjednodušuje ich obsah do ľudsky čitateľnej podoby. Zároveň poskytuje filtráciu, potvrdzovanie udalostí alebo štatistické výstupy z nich. EventAnalyser Server je príplatková funkcionalita, pričom C-EventAnalyser klient je bezplatná súčasť C-Monitor klienta.

 

Nové funkcie

Podpora vlastnej ikonky v paneli úloh namiesto C - namiesto klasickej ikony C-Monitor možnosť zobrazovania vlastnej ikony

Pridaná HTTP komunikácia za SMTP - v novej verzii C-Monitor klienta je možné nastaviť odchádzajúcu komunikáciu čisto prostredníctvom HTTP protokolu a tým sa vyhnúť poštovým protokolom.

Watches

C-BackupPlus

Všetky nastavenia Windows - funkciu, ktorá vám zobrazí všetky nastavenia vášho operačného systému s jednoduchým vyhľadávaním pomocou zadávania výrazov

Voliteľný úvodný prehľad - odteraz môžete zmeniť nastavenie rozloženia a obsahu úvodného prehľadu tak aby ste tam mali všetky pre vás potrebné informácie

MS Outlook 2013 a 2016 - načítanie konfigurácie 

 

Zmeny a zlepšenia

Sprehľadnenie globálnych nastavení - globálne nastavenia dostupné pod kontom správcu sme rozdelili na logické celky podľa modulov a pridali rozšírené možnosti

Zóny v samostatných menu položkách – pre ľahšiu orientáciu a prácu sme rozdelili zóny v CM IT Monitoring do dvoch samostatných položiek menu

Filtrovanie PC podľa dátumu zakúpenia - možnosť rozšíreného filtrovania počítačov v základnom prehľade

 

Opravy chýb

Watches - Rozlišovanie stavov výsledkov každej podmienky a hodnoty (pri vektorových premenných)

 

4.2.2015

Malý update CM, CDESK server na verziu 2.8

V nasledujúcom texte sa dočítate výber nových funkcií a zmien. Ďalšie nové funkcie spolu s plným znením a aktualizáciou webstránok  bude uverejnené v máji tohto roku.

Výber nových funkcií a zmien v "malom" update

Prvá fáza redizajnu portálu
 • Nové grafické ľavé menu s možnosťou navoliť si Obľúbené menu
 • Zvýraznenie oddelenia dvoch produktov  CDESK a CM
 • Rozsah redizajnu v prvej fáze
Nové funkcie k požiadavkám, plneniam
 • Voliteľné stĺpce v zozname požiadaviek
 • Nové schvaľovanie plnení
 • Pridávanie plnení cez mesačný kalendár
 • Samostatný formulár pre požiadavky
Úlohy – nový prvok k sledovaniu jednoduchých úkonov a alokovaniu času
 • Význam úloh v CDESK
 • Spôsoby zadávania
  • Cez Zoznam úloh
  • Pridanie úlohy cez požiadavku
  • Pridanie úlohy cez Plánovací kalendár

Presunutie odkazov Môj profil a Odhlásiť

 • Každý prihlásený operátor má priamy prístup do nastavení jeho profilu po kliknutí na jeho meno v pravom hornom rohu obrazovky. Rovnako sa tu nachádza odkaz na odhlásenie zo systému

Ďalšie nové funkcie odkomunikujeme vo veľkom update 5/2015.
Nová verzia klienta C-Monitor pre Windows bude uvoľnená budúci týždeň.

 

Popis významných zlepšení

Prvá fáza redizajnu prostredia CDESK

grafické zmeny v rozhraní nasmerované k používateľsky priateľskému vzhľadu a intuitívnejšie rozmiestnenie ovládacích prvkov

Nové ľavé menu
 • Nové ľavé menu je s oddelenými sekciami a možnosťou nastavenia vlastných obľúbených položiek
 • Ľavé menu sa farebne odlišuje podľa používaného produktu. Jednotlivé položky a moduly sa združili do sekcií, ktoré je možné jednoducho v menu prepínať.
 • Menu sa dá zmenšiť do zbaleného režimu buď zatváracou šípkou, alebo dvomi kliknutiami na každú sekciu.
 • Najviac používané funkcie sa dajú pridať do sekcie Obľúbené, ktorá je na vždy na vrchu menu. Odtiaľto sa dá k funkciám pristupovať priamo, bez nutnosti prepínať sa medzi jednotlivými sekciami a produktami.
Zvýraznenie odlíšenia produktov CDESK a CM v portáli

V moduloch boli aplikované nové farby. Modrú dostali časti patriace hlavne k CM (Customer Monitor) a oranžovú patriace k CDESK. Ďalej bola premenovaná záložka  Prehliadanie a vyhodnotenie  na CM IT monitoring.

Rozsah redizajnu v prvej fáze

Zatiaľ bol grafický redizajn aplikovaný na CDESK -> Požiadavky, Plánovací kalendár, Zákazníci, Admin.zóna -> Zákazníci (nastavenia). Môj profil a odkaz na odhlásenie sa presunuli pod meno prihláseného operátora v pravom hornom rohu obrazovky.

 

Nové funkcie pre požiadavky

Ovládanie viditeľnosti stĺpcov v zozname požiadaviek- pre rýchlejšiu orientáciu je možné v zozname požiadaviek skrývať a zobrazovať stĺpce s informáciami.

Schvaľovanie plnení pracovníkov nadriadenou osobou- osoba zodpovedná za schvaľovanie plnení podriadených pracovníkov môže tieto záznamy hromadne schvaľovať, editovať, zamietať a vyjadrovať sa k nim. Všetky záznamy sa dajú ľubovoľne filtrovať a exportovať do excelu.

Prehľadné pridávanie plnení v mesačnom kalendári- funkcia zrýchleného zobrazenia tabuľky jednotlivých dní v mesiaci so zapísanými plneniami a možnosťou pridávania plnení na konkrétne dni. Pri pridávaní sa zvolí zákazník a niekoľko z jeho požiadaviek, následne sa dodatočné údaje doplnia v novom formulári.

Pridávanie plnení v požiadavke cez samostatný formulár- nový spôsob zadávania plnení v požiadavke umožňuje pridávať niekoľko plnení za sebou prostredníctvom úplného alebo jednoduchého formulára. Rozpísané plnenie sa priebežne ukladá a je možné ho nájsť v rozpísaných plneniach v každej požiadavke

 

Úlohy – vytváranie a sledovanie čiastkových úkonov, rezervácia konkrétnych časov, plánovanie stretnutí

Význam úloh v CDESKu-  na rozdiel od požiadavky, kde sa počítajú SLA časy, sledujú presné stavy, kategorizuje pre potreby usmernenia workflow a štatistík, je úloha výrazne jednoduchší prvok. Sleduje sa splnenie úlohy alebo obsadenie času pracovníka, ktorý si do nich môže písať poznámky a nechávať si ich pripomínať. Rovnako je možné vytvárať schôdzky s potvrdzovaním účasti jej členov.

Spôsoby vytvárania úloh- úlohy môžu byť vytvárané samostatne, alebo priradené k požiadavke, v ktorej ich je vždy možné nájsť. Úloha môže slúžiť na rozdelenie požiadavky do menších čiastkových prác alebo zachytáva ucelenejšie proces komunikácie so zákazníkom.

 • Pridanie úlohy priamo cez Zoznam úloh – vytváranie samostatných úloh, alebo naviaznie na určitú požiadavku zvolením zákazníka a konkrétnej požiadavky
 • Pridanie úlohy cez požiadavku, s ktorou bude previazaná
 • Pridanie úlohy priamo v Plánovacom kalendári

Zoznam úloh dostupný priamo z ľavého menu

Zoznam úloh v požiadavke, pod ktorou sú naviazané. Tu ich je možné jednoducho vytvárať

Úlohy je možné zobrazovať, pridávať a editovať aj priamo v Plánovacom kalendári. Po kliknutí na konktétny čas sa zobrazí formulár

Typy úloh

 • Schôdzka -  ponúka možnosť pridávania účastníkov schôdzky do úlohy. Každý účastník má možnosť vyjadriť svoju účasť – tieto údaje sa zobrazujú vo vnútri detailu úlohy.
 • Jednoduchá úloha – slúži na rýchly zápis toho čo máte spraviť , má menej parametrov ako požiadavka, sleduje deadline, môže mať riešiteľa aj pomocných riešiteľov, možnosť meniť stav.
 • Poznámka – ponúka možnosť zapisovať si rôzne poznámky do kalendára, nemá stavy ani pomocných riešiteľov

Úloha typu Schôdzka s potvrdzovaním účasti

 

11.4.2014

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.7

Významné nové funkcie

Nové funkcie

CUSTOMER MONITOR (server) - nové funkcie

 • Monitorovacie funkcie pre terminálové servery - doplnené Online informácie a hlásenia z Watches o procesoch, ktoré najviac vyťažujú RAM, CPU s rozdelením na konkrétnych používateľov.

 • Pripájanie sa k počítačom s nainštalovaným TeamViewer 8,9  -  rozšírenie o aktuálne verzie, ktoré dosiaľ neboli rozpoznané a TeamviewerQS sa nemohol spustiť. Tj. aktuálne funguje vzdialené pripojenie na počítač cez CM server, kde už je bežiaci TeamViewer verzií 6,7,8,9.

 • Časové obmedzenie počítania prenesených údajov v Internet bandwith monitoringu -  vylúčenie časov, v ktorých sa monitoring internetových prenosov nemá vyhodnocovať.

> CDESK - nové funkcie.

> C-MONITOR  WIN klient - nové funkcie
 
Zmeny a zlepšenia
CDESK - Zmeny a zlepšenia
 

Opravy chýb

 • C-Backup -  oprava zálohovania virtuálnych strojov na Hyper-V
  V predchádzajúcej verzii C-Backupu v rámci  balíčku  verzie 2.6.629.3 omylom chýbala programová komponenta pre ovládanie stavu OS virtuálnej mašiny a zálohovanie nebolo úspešné.
13.3.2013

Upgrade WIN C-Monitor klienta na verziu 2.6.629.0

Kritická oprava k verzii C-Monitor klienta 2.6.628.0

PHYLock verzia 2.10 pre zálohovanie otvorených súborov cez C-Image - bohužiaľ stalo sa, že v balíčku 2.6.628.0 je nesúlad medzi novou verziou C-Image a starou verziou Phylock 4.0, čoho dôsledkom je, že nemusia byť otvorené súbory konzistentne založené. Tento WIN C-Monitor 2.6.629.0 má v sebe nový PHYlock 2.10, ktorý s C-Image korektne spolupracuje. Po update treba reštartovať počítač.

Zlepšenia

Watches

Nové metódy merania výkonnosti MS SQL serverov prostredníctvom merania času odozvy štandardizovaných operácií.

Pridanie Watches "Health" šablóny pre UPS APC monitoring - šablóny nájdete v C-MonitorConsole v Sprievodcovi pre Watches v časti Health of systems, Preddefined health templates. Podmienkou okrem nainštalovaného Powerchute Business (odskúšané s veriou 9) je zapnutá SNMP služba s čítaním cez Public community.

Zlepšovanie úrovne bezpečnosti

Aktuálne realizujeme vyššiu úroveň zabezpečenia hesiel prístupov do CM a z toho dôvodu používajte pre nové inštalácie najnovšie verzie C-Monitora.  V dohľadnej budúcnosti sa vám stane, že nebudete môcť zaregistrovať počítač so staršou verziou C-Monitora s prihlásením do CM Servera (manuálny režim voľby CM-ID bude fungovať aj so staršou verziou C-Monitora)

Opravy menej dôležitých chýb (bugfixes)

Oprava inštalačného dátumu MS Office uvádzaného v prehľade počítačov (Prehliadanie a vyhodnotenie -> Počítače, detail na MS Office) a  v Zóne k operačnému systému a Office  (Prehliadanie a vyhodnotenie -> Zóny -> OS & Office info). Údaj o inštalácii v SW audite bol v poriadku.

Detekcia virtuálneho stroja pre nové virtualizačné platformy  - je to využité pre automatické blokovanie vyhodnocovania SMART porúch.

3.3.2013

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.6.

Významné nové funkcie

Nové funkcie

> SPOLOČNÉ nové funkcie

> CUSTOMER DESK - nové funkcie

> CM PORTÁL - nové technické funkcie

> C-MONITOR klient - nové funkcie

Zmeny a zlepšenia

> SPOLOČNÉ zmeny a zlepšenia

> CUSTOMER DESK - zmeny a zlepšenia

> CM PORTÁL - zmeny a zlepšenie v technických funkciách

> C-MONITOR - zmeny a zlepšenie v technických funkciách

Oprava chýb

> Opravy kritických chýb

 • FTP zálohy vykonané v binárnom režime cez C-BackupPlus do verzie 2.5.345.0 (všetky verzie C-Backupov v rámci balíčkov C-MSetup do 2.5.574.0) môžu byť chybné.  K oprave postačí upgradovať balíčkom C-MSetup 2.6.628.0 a nechať zbehnúť novú zálohu.
 • Bolo chybné rozdelenie licencovaného a nelicencovaného softvéru vo verzii CM serveru
 • Descript - oprava inštalačného dátumu MS Office uvádzaného v Zóne OS a Office info kde bol ako dátum inštalácie MS Office udávaný dátum poslednej aktualizácie MS Office. (v SW audite bol v poriadku)

> Korekcie k chybám z okolností

 • Eliminácia falošných hlásení   SMART chýb z Lenovo notebookov. Výrobca k diskom Seagate montovaných vo výrobe nesprávne plnil parameter [197] [197] Current pending sector count. V novej verzii je tento údaj už blokovaný pre vybrané disky.