Nové funkcie

E.g., 19.9.2019
E.g., 19.9.2019
10.12.2015

Nová verzia CUSTOMER MONITOR 2.9

Podpora vlastnej ikonky v paneli úloh namiesto C - namiesto klasickej ikony C-Monitor možnosť zobrazovania vlastnej ikony

Pridaná HTTP komunikácia za SMTP - v novej verzii C-Monitor klienta je možné nastaviť odchádzajúcu komunikáciu čisto prostredníctvom HTTP protokolu a tým sa vyhnúť poštovým protokolom.

Watches

C-BackupPlus

Všetky nastavenia Windowsfunkciu, ktorá vám zobrazí všetky nastavenia vášho operačného systému s jednoduchým vyhľadávaním pomocou zadávania výrazov

Voliteľný úvodný prehľad - odteraz môžete zmeniť nastavenie rozloženia a obsahu úvodného prehľadu tak aby ste tam mali všetky pre vás potrebné informácie

MS Outlook 2013 a 2016 - načítanie konfigurácie 

4.2.2015

Malý update CM, CDESK server na verziu 2.8

Nové funkcie pre požiadavky

Ovládanie viditeľnosti stĺpcov v zozname požiadaviek- pre rýchlejšiu orientáciu je možné v zozname požiadaviek skrývať a zobrazovať stĺpce s informáciami.

Schvaľovanie plnení pracovníkov nadriadenou osobou- osoba zodpovedná za schvaľovanie plnení podriadených pracovníkov môže tieto záznamy hromadne schvaľovať, editovať, zamietať a vyjadrovať sa k nim. Všetky záznamy sa dajú ľubovoľne filtrovať a exportovať do excelu.

Prehľadné pridávanie plnení v mesačnom kalendári- funkcia zrýchleného zobrazenia tabuľky jednotlivých dní v mesiaci so zapísanými plneniami a možnosťou pridávania plnení na konkrétne dni. Pri pridávaní sa zvolí zákazník a niekoľko z jeho požiadaviek, následne sa dodatočné údaje doplnia v novom formulári.

Pridávanie plnení v požiadavke cez samostatný formulár- nový spôsob zadávania plnení v požiadavke umožňuje pridávať niekoľko plnení za sebou prostredníctvom úplného alebo jednoduchého formulára. Rozpísané plnenie sa priebežne ukladá a je možné ho nájsť v rozpísaných plneniach v každej požiadavke

 

Úlohy – vytváranie a sledovanie čiastkových úkonov, rezervácia konkrétnych časov, plánovanie stretnutí

Význam úloh v CDESKu- na rozdiel od požiadavky, kde sa počítajú SLA časy, sledujú presné stavy, kategorizuje pre potreby usmernenia workflow a štatistík, je úloha výrazne jednoduchší prvok. Sleduje sa splnenie úlohy alebo obsadenie času pracovníka, ktorý si do nich môže písať poznámky a nechávať si ich pripomínať. Rovnako je možné vytvárať schôdzky s potvrdzovaním účasti jej členov.

Spôsoby vytvárania úloh- úlohy môžu byť vytvárané samostatne, alebo priradené k požiadavke, v ktorej ich je vždy možné nájsť. Úloha môže slúžiť na rozdelenie požiadavky do menších čiastkových prác alebo zachytáva ucelenejšie proces komunikácie so zákazníkom.

  • Pridanie úlohy priamo cez Zoznam úloh – vytváranie samostatných úloh, alebo naviaznie na určitú požiadavku zvolením zákazníka a konkrétnej požiadavky
  • Pridanie úlohy cez požiadavku, s ktorou bude previazaná
  • Pridanie úlohy priamo v Plánovacom kalendári

Zoznam úloh dostupný priamo z ľavého menu

Zoznam úloh v požiadavke, pod ktorou sú naviazané. Tu ich je možné jednoducho vytvárať

Úlohy je možné zobrazovať, pridávať a editovať aj priamo v Plánovacom kalendári. Po kliknutí na konktétny čas sa zobrazí formulár

Typy úloh

  • Schôdzka -  ponúka možnosť pridávania účastníkov schôdzky do úlohy. Každý účastník má možnosť vyjadriť svoju účasť – tieto údaje sa zobrazujú vo vnútri detailu úlohy.
  • Jednoduchá úloha – slúži na rýchly zápis toho čo máte spraviť , má menej parametrov ako požiadavka, sleduje deadline, môže mať riešiteľa aj pomocných riešiteľov, možnosť meniť stav.
  • Poznámka – ponúka možnosť zapisovať si rôzne poznámky do kalendára, nemá stavy ani pomocných riešiteľov

Úloha typu Schôdzka s potvrdzovaním účasti

 

11.4.2014

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.7

CUSTOMER MONITOR (server) - nové funkcie

  • Monitorovacie funkcie pre terminálové servery - doplnené Online informácie a hlásenia z Watches o procesoch, ktoré najviac vyťažujú RAM, CPU s rozdelením na konkrétnych používateľov.

  • Pripájanie sa k počítačom s nainštalovaným TeamViewer 8,9  -  rozšírenie o aktuálne verzie, ktoré dosiaľ neboli rozpoznané a TeamviewerQS sa nemohol spustiť. Tj. aktuálne funguje vzdialené pripojenie na počítač cez CM server, kde už je bežiaci TeamViewer verzií 6,7,8,9.

  • Časové obmedzenie počítania prenesených údajov v Internet bandwith monitoringu -  vylúčenie časov, v ktorých sa monitoring internetových prenosov nemá vyhodnocovať.

> CDESK - nové funkcie.

> C-MONITOR  WIN klient - nové funkcie
 
3.3.2013

Veľký upgrade na novú verziu CM 2.6.

> SPOLOČNÉ nové funkcie

> CUSTOMER DESK - nové funkcie

> CM PORTÁL - nové technické funkcie

> C-MONITOR klient - nové funkcie