Nová verzia CM 3.1.744.9

Dátum vydania: jún 2020

Generačná nová funkcionalita PrintMonitoring

    •    Evidencia vytlačených strán a spotrebovaných tonerov na tlačiarňach. Ide o samostatne spoplatnenú funkciu. Viac sa dočítate TU. 

 

C-Monitor

    •    Možnosť inštalácie viacerých C-Monitorov na počítači. Každý C-Monitor môže byť pripojený na iný, alebo aj na jeden, ten istý CM Server. 

    •    Možnosť zakryť ikonu C-Monitoru v paneli úloh vpravo dole

    •    Možnosť orezať screenshot pri zadávaní Easyclick požiadavky, alebo vložiť obrázok zo Schránky (Clipboard). Viac o funkcii Easyclick sa dozviete na cdesk.sk

    •    Logovanie pripojení CM-EasyDesktop / RDP a zlepšené hlásenia pri pripájaní, ako na strane C-Monitor klienta, tak aj na strane servera.

 

Watche

    •    V podmienkách http a https response time a certificate remaining validity pribudlo ovládanie počtu presmerovaní medzi stránkami. 

    •    Watch podmienka platnosť https certifikátov bola rozšírená o možnosť kontroly na adresách s portom (https://adresa:port). 

    •    Nová šablóna pre monitorovanie vmware ESX 6.5 a vyššie.

    •    Podpora funkcií "Change of" a "Max change of" vo funkciách Performance Counter, Memory Usage, Hardware Monitoring, Enviroment Monitoring snmp a aj http.

 

C-Backup

    •    Sprehľadnenie spustenia C-Backup z Tray menu. Voľba spustenia pod aktuálne prihláseným používateľom / administrátorom. 

    •    Pri C-Backup obnove zo sieťovej cesty si systém teraz vypýta autorizáciu.

    •    Rýchlejšie zálohovanie a obnovovanie veľkých súborov a aj veľkého počtu súborov.

 

Vzdialený prístup (Remote Agent) 

    •    Doplnená možnosť paralelného spojenia medzi Teamviewer a CM-EasyDesktop / CM-EasyRDP.

    •    Oprava písania na klávesnici (medzerník, backspace ..) pri CM-EasyDesktop a následnom CM-EasyRDP pripojení.

 

Descript

    •    Upravená detekcia antivíru Eset File Security od verzií 6 až po 10 a NOD 7.x

    •    Nie je vyžadovaný aj beh „egui“ ak beží „explorer.“ 

    •    Zlepšená detekcia updatov operačného systému. 

Dátum:
1.6.2020