Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Nastavenia Tray ikony v paneli úloh

Podpora vlastnej ikony v paneli úloh namiesto C 

Možnosť zakryť ikonu C-Monitoru v paneli úloh

 

Podpora vlastnej ikony v paneli úloh namiesto C 

Prinášame pre vás možnosť zmeniť ikonu CM na akúkoľvek si želáte. Na to aby ste vytvorili vlastnú ikonu budete potrebovať softvér ako napr. Greenfish Icon Editor Pro (pre Windows a zdarma) a na editáciu príslušného dll súboru potrebujete XNResourceEditor (pre Windows a zdarma).

Pomocou Greenfish Icon Editor Pro vytvorte nasledujúce ikony v danom rozlíšení (napr. vo formáte .ico):

 • Hlavná ikona

  o 32x32 16 Colour

  o 16x16 16 Colour

  o 48x48 256 Colour (nepovinné)

  o 32x32 256 Colour

  o 16x16 256 Colour

  o 48x48 32bit Colour (nepovinné)

  o 32x32 32bit Colour

  o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona neaktívneho C-Monitor klienta

   o 32x32 256 Colour

   o 16x16 256 Colour

   o 32x32 32bit Colour

   o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona pre NegTime

   o 32x32 256 Colour

   o 16x16 256 Colour

   o 32x32 32bit Colour

   o 16x16 32bit Colour
 •  Ikona pre pozastavený C-Monitor klient

   o 32x32 256 Colour

   o 16x16 256 Colour

   o 32x32 32bit Colour

   o 16x16 32bit Colour
 • Ikona pre aktívny C-Monitor klient

  o 32x32 256 Colour

  o 16x16 256 Colour

  o 32x32 32bit Colour

  o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas prijímania a odosielania správ

   o 32x32 256 Colour

   o 16x16 256 Colour

   o 32x32 32bit Colour

   o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zastaveného C-Monitor klienta

    o 32x32 256 Colour

    o 16x16 256 Colour

    o 32x32 32bit Colour

    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas vytvárania nového vlákna

    o 32x32 256 Colour

    o 16x16 256 Colour

    o 32x32 32bit Colour

    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazená počas ukončenia predtým vytvoreného vlákna

    o 32x32 256 Colour

    o 16x16 256 Colour

    o 32x32 32bit Colour

    o 16x16 32bit Colour
 • Ikona zobrazujúca varovanie

    o 32x32 256 Colour

    o 16x16 256 Colour

    o 32x32 32bit Colour

    o 16x16 32bit Colour

Keď máte všetky tieto ikony k dispozícii otvorte nástroj XN Resource editor a pomocou File -> Open otvorte CMonRes.dll nachádzajúce sa v adresári s nainštalovaným C-Monitor klientom (štandardne C:\CMonitor\).

Postup pre zmenu ktorejkoľvek z ikon spomenutých vyššie je nasledovný:

 1. Kliknite na ktorúkoľvek z ikon (napr. MAIN) a stlačte F2 čo vám dovolí skopírovať jej názov (uložte si ho do schránky)
 2. Rozkliknite ikonu a pravým tlačidlom myši kliknite na položku Language Neutral a následne zvoľte Delete Resource

  3. Kliknite na položku Icon Group  pravým tlačidlom myši a následne na Import Image Resource.

      V otvorenom dialógu sa navigujte k príslušnej ikone.

     

   4. Premenujte novo pridanú ikonu na príslušný názov (napr. MAIN)

      

 

  5. Na záver nezabudnite uložiť zmeny

       

Možnosť zakryť ikonu C-Monitoru v paneli úloh

S verziou 3.1.744.9 pribudla aj možnosť zakryť ikonu v paneli úloh na pravej strane. Pre vykonanie tejto zmeny je potrebné prejsť do časti CM IT Monitoring navigácia, v rámci webového prístupu na CDESK 3. Následne sa v hlavnom menu prejde do časti Cmonitor klient -> Nastavenie C-Monitora. Po kliknutí na možnosť Nastavenie C-Monitora zadajte názov počítača, prípadne iné parametre, na ktorom chcete danú zmenu vykonať. Po kliknutí na počítač, prejdite do časti Prispôsobenie Tray-menu C-Monitor klienta a vyberte nastavenie Spôsob zobrazovanie Tray ikony. Nastavenie ponúka nasledujúce možnosti: 

•    Použiť nastavenia OS na počítači

•    Zobrazovať ikonu aj notifikácie

•    Skryť ikonu a zobrazovať notifikácie

•    Skryť ikonu aj notifikácie

Spôsob zobrazovanie Tray ikony

Obrázok: Spôsob zobrazovanie Tray ikony

Vykonané zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Aktualizovať na počítači, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu. 

Tlačidlo pre uloženie vykonaných zmien

Obrázok: Tlačidlo pre uloženie vykonaných zmien