Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Logovanie pripojení

•Informácie o spojení (CM portal)

Log pripájania

Informácie o spojení (CM portal)

Pre získanie informácií o spojení, prejdite na portáli do časti CM IT Monitoring navigácia->Komunikácia->Vzdialený prístup. Následne v zozname vyhľadajte konkrétny počítač. Po kliknutí na počítač sa zobrazí formulár s informáciami o vzdialenom prístupe na daný počítač.

Informácie o spojení

Obrázok: Informácie o spojení

V hornej časti formulára sa nachádzajú základné informácie o počítači. V časti Informácie o spojení sa nachádzajú nasledovné informácie: Id spojenia, Meno operátora z CM, Meno operátora zo servera, Session code, Potvrdenie prístupu od používateľa, Typ spojenia, Účel spojenia, Proxy server, Proxy port, Proxy používateľ, Začiatok spájania, Spojené o, Odpojené o, Trvanie spojenia

V nasledujúcej časti Priebeh spojenia, sa nachádzajú časové údaje o spojení.

Log pripájania 

Možnosti pripájania na vzdialenú obrazovku sú popísané v samostatnom texte. Po tom, čo zvolíte spôsob pripojenia, sa zobrazí nové okno s nastavením pripojenia. Po kliknutí na tlačidlo Pripojiť sa na pravej strane zobrazuje priebeh pripájania.

Ak nadväzovanie spojenia prebieha správne, pri každom bode sa zobrazí zelená ikona. V prípade, že v niektorom z bodov nastala chyba, zobrazí sa ikona červeného výkričníka.

Log pripojenia počas pripájania sa k vzdialenému počítaču

Obrázok: Log pripojenia počas pripájania sa k vzdialenému počítaču