Nadštandardné servisné riešenia - Vychytávky

Customer Monitor je viac ako štandardný nástroj

V CM existuje veľa funkcií zrovnateľných s konkurenciou, ale má funkcie, ktoré by ste u iných produktov hľadali márne. Sú výsledkom hľadania odpovedí na praktické otázky. Mnohé z nich sú realizované ako samostatná funkcia v CM (napríklad podmienka v Online monitoring Watches) alebo sú výsledkom kombinácie viacerých prvkov v CM.  CM sa preto oplatí poznať veľmi dobre, dá vám náskok pred konkurenciou.

Vybrané príklady nadštandardných riešení nájdete v oblastiach :

1. Zlepšenie komfortu pre koncového používateľa

Výber vychytávok :
Oznamovanie používateľovi chybného spojenia s aplikáciou v Cloude decentným spôsobom.    
Zálohovanie so samo-zapnutím počítača a vypnutím po skončení zálohovania.
Používateľ s obmedzenými oprávneniami môže vybrané programy spúšťať ako admin.
Štart programov  po zapnutí počítača alebo po prihlásení presne v poradí ako si vyžadujú aplikácie.

2. Zlepšenie prostredia a informovanosti pre technika

Grafická prezentácia prístupových práv v NTFS (Permission Explorer) - opravte nás, ale my sme nenašli, že by niekto na svete túto funkciu spravil.

Autonómnosť C-Monitor klienta
- mnohé monitorovacie softvéry fungujú na princípe, že sú vykonávateľom príkazov z centra a keď stratia spojenie, nevykonávajú žiadne operácie. C-Monitor funguje opačne. C-Monitor klient funkcie vykonáva bez ohľadu na spojenie s riadiacim centrom a po obnovení spojenia dopošle výsledky alebo priebeh monitorovaných veličín. Nastavenie monitoringu a naplánovaných úloh sa dá realizovať  bez online spojenia s riadiacim centrom CM Serverom, po obnovení spojenia sa zmeny prenesú na CM server.

2-mesačné detailné uchovávanie hodnôt z Online monitoringu (Watches)
, resp. až 150tisíc vzoriek sa uchováva z každého počítača. Mnohé systémy už po pár dňoch stratia detailný pohľad na vývoj sledovanej veličiny, ale problémy sa niekedy riešia dlhšie a vy sa potrebujete pozrieť na detail priebehu z pred mesiaca. V CM je to štandardná funkcionalita.

Štart bežnej odloženej zálohy C-Image vo virtuálke - Poviete si, že dnes je migrácia bežiaceho servera alebo počítača bežná vec, ale to platí za predpokladu, že ten počítač je funkčný bežiaci. Čo ale v prípade, že počítač už je pokazený, nemáte identický hardvér a počítač treba po obnove uviesť do pôvodného stavu ? Zistíte, že dostať z off-line zálohy bežiaci stroj do virtuálky, nie je zrovna málo námahy a nemusí sa vám to podariť vôbec aj po dňoch laborovania.  V C-Image je to funkcionalita so štandardným postupom. 

 

Mnoho ďalších príkladov by sa dalo sem napísať, keďže  absolútna väčšina implementovaných funkcií do CM je programovaná za účelom ponúknuť viac ako konkurencia. Spoznajte celé CM aj pomocou tejto web stránky a veríme, že objavíte ďalšie jedinečné funkcie, ktoré vám prinesú zvýšenú hodnotu a buď ušetria prostriedky, čas alebo vám dajú náskok pred konkurenciou.