Diagnostika

Customer Monitor  je vyvinutý pre diagnostiku :

HW porúch

   odhalenie fatálneho zlyhania počítača alebo zariadenia prostredníctvom nedostupnosti
   odhalenie prichádzajúceho HW problému presným evidovaním reštartov alebo čiastočnej nedostupnosti
   exaktnými metódami pre vybrané typy porúch vychádzajúcich z vnútornej diagnostiky počítačov, resp. serverov (HDD, RAM, ventilátorov, prehriatia ...) 
    

SW porúch

   využitím flexibilného Monitoringu v CM je možné určiť množstvo SW porúch ako napríklad odhalenie chybného vykonania programu, prerušenia činnosti kritického softvéru, padnutie služby ...

Vylúčenie určitého typu poruchy

   Ak sa cez CM neurčí exaktne o akú poruchu ide, obvykle do úvahy pripadá niekoľko druhov chýb. Pomocou CM dokážete zúžiť zoznam potenciálnych príčin problému a ušetriť čas, prostriedky. 


Riešenia zrealizujete pomocou Komponentov :
CM Computer Diagnostic