Vzdialený prístup a údržba

S Customer Monitor riešite problémy vzdialene pomocou :  

 

 Vzdialeného prístupu na plochu počítača

   Pripojenie na plochu počítača odkiaľkoľvek
   Bezpečné pripojenie k počítačom na platformách  MS Windows a (Mac) OS X
   V súčinnosti s CM si môžete pred zásahom zapnúť počítač a následne sa pripojiť  
   Prenos súborov
   Prístup je realizovaný s programom Teamviewer s vašou licenciou z ostatného servisu
   K dispozícii je podpora k jednoduchšiemu používaniu cez RDP, VNC

 
 Vzdialeného ovládania počítača

   Reštart počítača
   Ovládanie služieb ako napríklad reštart, spustenie, zastavenie
   Ukončenie nežiadúceho procesu alebo online vyčítanie jeho správania
     Vyššie uvedené často reaguje, aj keď na počítač sa nie je možné vzdialene pripojiť.
   Zobudenie počítača na jeden klik, postačí len jeden ďalší zapnutý počítač v LAN sieti
   Načítanie Eventlog-u priamo do CM portálu

 
 Vzdialených inštalácií a skriptov

   Každý dobrý program má podporu bezzásahovej inštalácie a je možné ho cez CM inštalovať
   Inštaláciu máte pod kontrolou, každý úkon v CM portáli má svoje vyhodnotenie úspešnosti
   Veľké programové balíky inštalujete cez skripty (odkaz na lokálne sieťové úložisko)
   Skripty v podobe  .bat, .cmd, .vbs  budú už pre vás výkonným pomocníkom.

Konkrétne riešenia zrealizujete pomocou Komponentu
CM Remote Operations