Prehľad o software

CM využite pri správe softvéru a licencií, keď potrebujete :

 Získať prehľad o počte a druhu inštalovaného softvéru

   Bez ďalšej práce získate prehľad o inštalovanom softvéri a informáciu či k nemu potrebujete licenciu
   Po zadaní nákupných dokladov s licenciami viete zistiť koľko a akých licencií vám chýba
   K dispozícii je prehľad o všetkých zmenách software, ktoré prebehli v určitom období na počítačoch

 Evidovať nákupné doklady k softvérom

   Zoznam dokladov k nákupu softvéru na jednom mieste

 Evidovať licencie a ich platnosť

   Zoznam certifikátov k zakúpenému softvéru pre rýchle dohľadanie  
   Evidencia sériových čísel a produktových kľúčov
   Upozorňovanie na vypršanie platnosti licencie

 Presnú evidenciu inštalovaných licencií

   CM v sebe eviduje produktové kľúče najbežnejších MS produktov, čo umožňuje ľahko spárovať zakúpenú licenciu s využívaným zariadením. 
   Akúkoľvek licenciu je možné spárovať so zariadeniami a získať tak úplný prehľad o využití licencií

 Upravovať si reporty na svoju mieru

   Máte možnosť si pre svoju správcovskú spoločnosť zmeniť zaradenie softvéru z objektívnych dôvodov  a sprehľadniť tak reporty

 

Poznámka : Údaje k softvérovej evidencii  sú získavané  z Pridať a Odobrať programy a následne sú spracovávané pre potreby SW auditu. Aktualizácia je predvolene 1x denne.


Konkrétne riešenia zrealizujete pomocou Komponentu :
CM Audit SW