CM Audit SW

Softvérový audit umožňuje získať prehľad o nainštalovanom a zakúpenom softvéri. Zber údajov prebieha automaticky na dennej báze prostredníctvom programového modulu Descript.exe. Pri spracovaní na CM serveri sa následne určuje, ktorý softvér vyžaduje licenciu alebo je voľne šíriteľný a generujú sa apriórne zobrazenia.

Typické vlastnosti komponentu SW audit :

Automatizovaný zber inštalovaného softvéru s rozoznávaním licencovaného a voľne šíriteľného softvéru
   Automatická detekcia 1x denne,  ihneď po inštalácii C-Monitor klienta

Evidencia zakúpeného SW podľa faktúr, porovnanie zakúpených licencií a nájdeného softvéru 
   Evidencia zakúpeného softvéru na základe nadobúdacích dokladov a certifikátov.
   Dobrovoľne voliteľné spárovania nájdeného licencovaného softvéru a vstupných dokladov.

Doplnková manuálna evidencia softvéru pre ostatné zariadenia
   Pre evidenciu SW licencií aj na iných počítačoch (napr. LINUX, Mac) alebo Smartfónoch, kopírkach... 

Sledovanie skončenia platnosti licencií a upozorňovanie cez Poruchy CM
    Vyhodnotenie na základe zadanej časovej platnosti,
    Indikáciach v spoločnej časti Poruchy

Reporty
     Porovnanie celkového počtu inštalovaných programov a zakúpených licencií
     Reporty s detailným rozpisom z pohľadu zariadenia, programov, zakúpeného SW ...
     Zobrazenie histórie zmien inštalovaných programov

Detailnejšie informácie čítajte v  Ako funguje CM v časti  Softvérový audit

Obrázky: 
Seznam nainstalovaného SW shromážděný z počítačů v části ZónySeznam nainstalovaného softwaru pro konkrétní zařízení v části Admin.zóna -> SW audit (a HW evidence)Vytváření licenčních certifikátůPřiřazení licencí k licenčním certifikátůmSpárování nakoupeného SW s počítačiSpárování nakoupeného SW s počítačiSeznam licenčních certifikátů a licencí pro konkrétního zákazníkaZobrazení změn v nainstalovaném SWSledování platnosti SW licencíSledování platnosti SW licencí a upozornění na jejich vypršení na CM portáluZobrazení údajů o OS a OfficePřehled instalovaného softwaru na počítačích pro celou společnostSeznam nakoupeného SW pro konkrétní společnostExport stavu SW pro konkrétní PC