CM Remote Operations

CM Remote Operations  komponent CM zahŕňa viac funkcionalít :

CM Remote Desktop Access - vzdialený prístup na obrazovku počítača
CM Remote Installations  -  Vzdialené inštalácie "3rd parthy" programov, vzdialené spúšťanie programov a skriptov
CM Remote Services - Vzdialené pokyny k udržiavaniu počítačov ako Zobudenie WakeOnLAN, Vypnutie, Reštart, Ovládanie služieb, Ukončovanie procesov ...

 

CM Remote Desktop Access

Vzdialený prístup prostredníctvom TeamViewer
    integrované riešenie od tretej strany - program TeamViewer s vašou licenciou,
    podporené pre platformy MS Windows a (Mac) OS X
    zabezpečuje pripojenie bez nastavení firewallu, bez inštalácie, bez proxy nastavení
    program Teamviewer quick-support je spúšťaný na pokyn z CM Servera
    pripojenie sa zrealizuje aj keď nikto nie je prihlásený, podpora prenosu súborov
    bezpečnosť - program od Teamviewer beží len počas samotného pripojenia  (po skončení spojenia nič
    ohľadom programu teamviewer nezostáva na počítači - žiadne zmeny v OS, v registroch ) 

Vzdialený prístup prostredníctvom RemoteDesktop
    podpora jednoduchšieho spúšťania štandardného spojenia vzdialenej plochy
    vyžaduje otvorené porty rovnako ako pri ručnom spojení
    
Vzdialený prístup prostredníctvom VNC
    podpora jednoduchšieho spúšťania štandardného spojenia VNC
    vyžaduje otvorené porty rovnako ako pri ručnom spojení

Viac informácií nájdete v Ako funguje CM v časti  Vzdialený prístup k obrazovke

 

CM Remote Installations

Vzdialené inštalácie softvéru
    inštalácie aplikácií, ktoré podporujú tzv. tichú inštaláciu (unattended installation)
    podpora v prostredí MS Windows (napr. .msi súbory, inštalácie cez .exe súbory, inštalácie vykonávané cez dávkový súbor)
    možnosť zaslať inštalačný  balík do 100MB priamo na PC
    možnosť zaslať na cieľový počítač len vykonávcí príkaz (command line alebo dávkový .bt súbor) pre inštalačné súbory umiestnené na sieťovom úložisku
   
Vzdialené spúšťania skriptov
    podpora spustenia skritptov ako  dávkové súbory .bat súbory, VBS skripty
    podpora v prostredí MS Windows
    Príklady VBS skriptov sú dostupné na CM portáli v platenej prevádzke

Viac informácií nájdete v Ako funguje CM v časti Vzdialené inštalácie a skripty

 

CM Remote Services   

Podporené funkcie sú : 
   Zobudenie vypnutého počítača (WakeOnLAN) - CM server pošle príkaz o zobudení na vybraný C-Monitor, ktorý je v LAN s počítačom na zobudenie a sa odošle "Magic paket" priamo v LAN
    Vzdialený reštart  - včítane možnosti "force" reštartu
    Vzdialené vypnutie počítača - včítane možnosti "force" vypnutia
    Správa (ovládanie) služieb  - štandardné funkcie ako zastavenie, štart, reštart služby
    Správa procesov  - listing aktuálne spustených procesov a možnosť ich ukončenia
    Eventlog - základné operácie nad Eventlogom

Viac informácií nájdete v Ako funguje CM v časti Funkcie k vzdialenej údržbe

Obrázky: 
CM Remote Desktop AccessVzdálený přístup prostřednictvím NTRsupportVzdálený přístup prostřednictvím TeamViewerZobrazení session id a hesla při připojení pomocí TeamViewerVzdálený přístup prostřednictvím VNCVzdálený přístup prostřednictvím RDPCM Remote Services Zobrazení EventloguZobrazení běžících procesů na PCZobrazení služeb na konkrétním zařízeníCM Remote Installations