Inštalácia a aktualizácia C-Monitor klienta

Manual Title Popis
Inštalácia CM Úvodné nastavenia prostredia na CM portáli
Inštalácia C-Monitor Windows klienta Inštalácia C-Monitor Windows klienta, popis základných funkcií, moduly, postup pre update, C-Monitor Console
Vzdialená inštalácia C-Monitor klientov Vzdialená inštalácia C-Monitor Win klientov cez C-MSetup.exe /silent a súbor autoinstall.srg,  možnosť inštalácie v doménovom prostredí
Pridanie zákazníka do CM Doporučený postup pri aktivovaní nového zákazníka do CM so zmluvným servisom  (16.3.2009)