Veľký upgrade na novú verziu CM 2.7

Významné nové funkcie

Nové funkcie

CUSTOMER MONITOR (server) - nové funkcie

  • Monitorovacie funkcie pre terminálové servery - doplnené Online informácie a hlásenia z Watches o procesoch, ktoré najviac vyťažujú RAM, CPU s rozdelením na konkrétnych používateľov.

  • Pripájanie sa k počítačom s nainštalovaným TeamViewer 8,9  -  rozšírenie o aktuálne verzie, ktoré dosiaľ neboli rozpoznané a TeamviewerQS sa nemohol spustiť. Tj. aktuálne funguje vzdialené pripojenie na počítač cez CM server, kde už je bežiaci TeamViewer verzií 6,7,8,9.

  • Časové obmedzenie počítania prenesených údajov v Internet bandwith monitoringu -  vylúčenie časov, v ktorých sa monitoring internetových prenosov nemá vyhodnocovať.

> CDESK - nové funkcie.

> C-MONITOR  WIN klient - nové funkcie
 

Zmeny a zlepšenia

CDESK - Zmeny a zlepšenia
 

Opravy chýb

  • C-Backup -  oprava zálohovania virtuálnych strojov na Hyper-V
    V predchádzajúcej verzii C-Backupu v rámci  balíčku  verzie 2.6.629.3 omylom chýbala programová komponenta pre ovládanie stavu OS virtuálnej mašiny a zálohovanie nebolo úspešné.