Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Monitoring HW serverov pomocou vmware ESXi pluginu

ESX plugin je funkčný od verzie VMware ESX 5.0, pre nastavenie watchu na monitoring vmware ESX serverov cez ESX plugin musíte poznať IP adresu ESX servera a musíte mať platný login a prihlasovacie heslo. Pre fungovanie je nutné zapnúť na serveri ILO a nastaviť mu IP adresu.

Po splnení základných podmienok a nastavení sa presuňte do Scheduleru, kde monitoring nastavíte. Kliknite na tlačidlo pridať Watch pomocou šablóny ako je znázornené na nasledujúcom obrázku a zadajte názov Watchu.

Vytvorenie watchu pre monitoring ESX servera

Obrázok: Vytvorenie watchu pre monitoring ESX servera

Následne si vyberte z časti Preddefined health templates  šablónu s názvom VMware ESX health plugin, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vyber preddefinovanej šablóny pre ESX plugin

Obrázok: Vyber preddefinovanej šablóny pre ESX plugin

V ďalšom okne zadáte IP adresu a prihlasovacie údaje na ESX server, následne kliknite na tlačidlo Test, Edit Script, čím otestujete funkčnosť komunikácie ESX servera a C-Monitor klienta.

Nastavenie IP adresy a prihlasovacích údajov do ESX servera + otestovanie funkčnosti

Obrázok: Nastavenie IP adresy a prihlasovacích údajov do ESX servera + otestovanie funkčnosti

Pre spustenie skriptu kliknite na zelenú šípku.

Spustenie skriptu pre otestovanie funkčnosti vyhodnocovania parametrov ESX servera

Obrázok: Spustenie skriptu pre otestovanie funkčnosti vyhodnocovania parametrov ESX servera

Pred spustením budete vyzvaní na podpísanie ESX pluginu, úspešné vytvorenie podpisu je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Podpísanie spúšťacieho súboru pre ESX plugin

Obrázok: Podpísanie spúšťacieho súboru pre ESX plugin

Po úspešnom pretestovaní spojenia kliknite na tlačidlo Ďalej. Na nasledujúcom okne sa vám zobrazí zoznam parametrov, ktoré ESX plugin vyhodnocuje na ESX serveroch.

Zoznam parametrov, ktoré sa budú vyhodnocovať

Obrázok: Zoznam parametrov, ktoré sa budú vyhodnocovať

V ďalšom kroku si nastavíte akcie, ktoré sa majú vykonať v prípade, že Watch prejde do chybového stavu.

Nastavenie akcií v prípade prechudu watchu do stavu fail

Obrázok: Nastavenie akcií v prípade prechudu watchu do stavu fail

Po preklikaní celého sprievodcu kliknite na tlačidlo Uložiť, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Uloženie nastavení watchu

Obrázok: Uloženie nastavení watchu

Aktuálny stav Watchu si zobrazíte prostredníctvom C-Monitor klienta v časti Watch state, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobarazenie aktuálneho stavu watchu cez C-Monitor klienta

Obrázok: Zobarazenie aktuálneho stavu watchu cez C-Monitor klienta

Na CM portáli si môžete stav Watchu pozrieť v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Watches (online monitoring).

Zobrazenie stavu ESX servera prostredníctvom CM portálu

Obrázok: Zobrazenie stavu ESX servera prostredníctvom CM portálu