CM Reports

CM Reports predstavuje všetky reporty, ktoré systém CUSTOMER MONITOR generuje.

Typické vlastnosti :

- Všetky reporty sú dostupné podľa využitej (zaplatenej) funkcionality. 

- Preferovaný v tabuľkový výstup je XLS export z aktuálneho zobrazenia, filtrácie údajov. K tomu vo vybraných častiach (napr. Všeobecná technická časť CM,  C-Desk,  SW audit, HW evidencia, Internet Bandwith monitoring...) sú samostatné dialógy na generovanie výstupných zostáv.

- K reportom je dostupných mnoho grafov vo Flash a HTML prostredí.

- Optimalizácia vybraných reportov  pre informovanie zákazníkov a pre interné potreby riadenie spoločnosti

- Reporty zahŕňajú spracované historické dáta vo vybraných prípadoch až do 2 rokov.

 

Detailnejšie informácie čítajte v Ako funguje CM v časti Reporty

Obrázky: 
Zobrazení úvodního přehledu pro celého správceReport evidenčního seznamu PC zkrácenéhoReport - watches poruchZobrazení průběhu watche v grafu (a je možné i v tabulkové formě)Statistika zatížení počítače na základě Online informacíKomplexní mix stavu a poruch počítačůReport - ZálohováníReport poruch počítačůZobrazení reportu z historie poruchZobrazení reportu instalovaného SW v části Audit SW a evidence HWReportu instalovaného SW na počítačích v .xls forměC-Desk - statistika požadavkůReport celkově přenesených dat v části Internet Bandwith monitorZobrazení jednodušší topologie sítě v HW evidenciKoláčový graf procentních příspěvků procesů k celkově přeneseným datům