CM External Connector

CM External Connector  predstavuje možnosti ako integrovať systém CUSTOMER MONITOR

®  s už vašimi súčasnými systémami. Integrácia je podporovaná v dvoch rovinách :

1. Výmena údajov medzi CM a iným, napr.ekonomickým systémom.

2. Pre jednotný vzhľad a komunikačné kanály s vašimi zákazníkmi.

Poznámka : K bežnému vyhodnocovaniu logov z aplikácií mimo CM využite Externé programy
 

Výmena údajovmedzi CM a iným, napríklad ekonomickým systémom

- prepojenie s ekonomickými systémami zjednodušujúce fakturáciu, dnes je obojsmerne spravené spojenie s ekonomickým softvérom Stormware Pohoda.

- prenos požiadaviek z/do iného ticketovacieho systému

- na objednávku je možné zrealizivoať pravidelný export vami definovaných údajov s odoslaním na požadované miesto (mail, webservice ...)

- Používatelia s vlastným CM serverom majú možnosť priameho prístupu do databázy pre čítanie.

- iný typ obojsmernej komunikácie sa realizuje na základe vzájomnej dohody, najvhodnejším spôsobom sú webservices

-  riešenie CM podporuje  úvodný import spoločností (zákazníkov), operátorov. Zákazníkov je možné automatizovane pridávať/aktualizovať, ak máte iný nosný systém (ERP), ktorý je schopný zmeny o zákazníkoch pravidelne exportovať.

 

Jednotný vzhľad a komunikačné kanály s vašimi zákazníkmi :

- integrácia hlavnej obrazovky CM portálu (bez vrchného a ľavého menu) do už existujúceho portálu napr. na platforme Microsoft Sharepoint alebo PHP. Odkazy z menu CM si vo vašom portáli umiestňujete podľa vlastných preferencií

Vybrané informácie sú dostupné v časti Ako funguje CM - Prepojenie CM s inými systémami

Pre viac informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie.


Obrázky: 
Nastavení formátu linek generovaných do emailů k požadavkůmNastavení speciální emailových notifikací příklad při změně stavu požadavkuPříklad na integrovaný systém CUSTOMER MONITOR® (C-Desk) s již existujícím portálem Sharepoint