CM Inventory HW

Umožňuje evidovať všetky zariadenia v rámci spoločnosti. Pre počítače  s C‑Monitor klientom sú dopĺňané technické údaje z technickej časti CM, pre ostatné zariadenia je nutné zadať údaje manuálne. Súčasťou je detekcia topológie siete (routrov) na základe zistenej default GW z jednotlivých počítačov.

Typické vlastnosti komponentu HW Inventory :

Automatizované zaradenie počítača do HW inventory po inštalácii C-Monitor klienta
     Platné pre všetky podporované platformy 

Evidencia zakúpeného HW podľa faktúr  
      Voliteľné spárovanie faktúry a zariadenia, čím máte úplnú evidenciu na jednom mieste

Evidencia platnosti záruk k zariadeniam
      Upozorňovanie na jej skončenie je cez spoločnú časť Poruchy

Podpora obrázkov
     
K zariadeniu je možné vložiť obrázok, k počítačom sa zobrazuje v ďalších vybraných častiach CM

Jednoduchá automatizovaná topológia siete
     
Automatizované zaraďovanie počítačov s C-Monitorom podľa príslušnosti k sieti
      Doplnková manuálna evidencia ostatných sieťových prvkov  

Jednoduché kreslenie pôdorysov a umiestnenie zariadení z HW inventory
     Upozornenie : vyžaduje Flash

Reporty
     Zoznam počítačov v spoločnosti s konfiguráciou
     Evidenčná karta
     Protokol k prevzatiu hmotnej zodpovednosti (včítane voľby priradených zariadení)
     Sumárne zoznamy zariadení
     Zoznamy zakúpeného HW
     Zoznam IP adries a počítačov v sieti za určité obdobie

 

Detailnejšie informácie čítajte v  Ako funguje CM v časti  Evidencia hardvéru

Obrázky: 
Zobrazení organizační struktury podnikuZobrazení topologie sítěAutodetekce topologie sítí - ukázka jak vypadá celková topologie sítě v praxiEvidenční karta zařízení se shromážděnými informacemi o HWZobrazení vlastností objektu v evidenci HWMožnost vkládat libovolné objektyExporty evidovaného HW do .xlsVygenerování seznamu tiskáren pro konkrétního zákazníkaZobrazení vypršení záruky na zařízení v části poruchy