CM Maintenance Tasks

Komponent CM Maintenance Tasks zoskupuje možnosti k vykonávaniu pravidelného servisu a profilaxie. Sú to napríklad:

 

Pravidelná údržba pomocou klienta C-Monitor

Okrem bežných úkonov k údržbe ako sú defragmentácia, mazanie dočasných adresárov, sa môžete stretnúť s potrebou pravidelne reštartovať počítač, reštartovať službu, proces a podobne.
Pre viac informácií čítajte v časti Ako funguje CM článok pre Automatizovanú údržbu PC cez C-Monitor
.

 

Kontrola iných údržbových aplikácií cez "Externé programy

Ak používate vy alebo váš zákazník aplikácie od rôznych výrobcov s pravidelnou činnosťou, v dobre spravovanej spoločnosti je takýto proces pod kontrolou. Jeden z relatívne jednoduchých spôsobov je odchytenie logu a preposlanie do CM Servera na kontrolu podľa výskytu kľúčových slov. V CM Serveri je definovaný aj interval v akom sa má opakovať proces a ak by došlo k vynechaniu (nedoručeniu logu), tak CM Server vygeneruje chybové hlásenie.
Pre viac informácií čítajte v časti Ako funguje CM článok k Externým programom.

 

Špecifické úlohy plnené funkcionalitou klienta C-Monitora -

Do  pravidelnej údržby je možné zaradiť aj úplne špecifické úkony vychádzajúce z potrieb zákazníka. C-Monitor je výnimočný svojimi možnosťami na vytvorenie kombinácií testov, následných akcií v potrebnej postupností, ktoré by ste inými spôsobmi len ťažko zrealizovali.  Pre potreby údržby to napríklad môže byť podmienené spustenie skriptu pre indexáciu databázy, len v prípade úspešnej zálohy. Alebo obmedzenie vykonania určitej operácie (obvykle upgrade softvéru alebo vzdialená záloha), len ak nie je nikto prihlásený. Ak je prihlásený to oznámi, prípadne násilne ukončí dané pripojenia. Chceme vás inšpirovať, ze pri dobrej znalosti C-Monitora máte v rukách silný nástroj, ktorým aj bežné úkony údržby sa stanú jednoduchšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie. 
Pre viac informácií čítajte ilustračný príklad z praxe.

Pravidelné úlohy (samostatný komponent C-Desk Periodic tasks)

(C-Desk) plánovanie a pripomínanie vašich návštev alebo kontaktovania zákazníka, akýchkoľvek iných údržbových úkonov vykonávaných pracovníkmi.
Pre viac informácii čítajte v časti Ako funguje CM, článok pre Pravidelné úlohy.