CM NTFS Permissions

Typické vlastnosti komponentu CM NTFS Permissions


- prináša jedinečný grafický pohľad na nastavenie prístupov NTFS vo Windows operačných systémoch pre všetkých používateľov naraz

- export grafického prehľadu do XLS súborov

- umožňuje zobraziť efektívne oprávnenia pre vybraného používateľa alebo skupinu v štruktúre adresárov

- archivuje nastavenia prístupov NTFS pre neskoršie ručné nastavenie (automatické obnovenie oprávnení nie je implementované)

- umožňuje porovnať nastavenie oprávenení voči nastaveniam z minulosti a zobraziť zmeny (samostatne je možné zobraziť pridané nastavenia, odobraté nastavenia, zmenené nastavenia )

- jednoduchý zber oprávnení, aktivácia zberu  prostredníctvom Sprievodcu v naplánovaných úlohách.

 

Detailnejšie informácie čítajte v Ako funguje CM v časti Prehľad oprávnení v NTFS

Documents: 
Office spreadsheet icon permissions-server.xlsOffice spreadsheet icon permission_explorer.xls