Porovnanie technických licencií CM a funkcií Helpdesk

 

Basic

Standard

Premium

Podporované platformy      
Microsoft Windows, Linux/FreeBSD, Mac OS X  áno áno

áno

Odporúčané nasadenie jednotlivých typov technických licencií      
Server s kritickými funkciami    

áno

Server neplniaci kritické funkcie, len pre evidenciu, orientačný monitoring a zálohovanie súborov  áno  

voliteľné

Workstation (PC, NB, Tablet s WIN OS mimo W8RT) s plnými nárokmi na administráciu   áno

áno

Workstation, len pre evidenciu, orientačný monitoring, zálohu súborov, Easyclick áno voliteľné voliteľné
CM Computer Diagnostic      
Online informácie z počítačov s históriou 48 hodín

(CPU, Mem, Net, kvalita sieťového spojenia, top procesy )
  áno,

interval 3min

áno,

interval

30sek/3min.

Prehľad o stave počítača aktualizovaný raz denne (antivírus, voľné miesto na diskoch, aktualizácia systému, inštalovaný softvér, sieťové pripojenie ...) áno áno áno
Nástroje k diagnostike porúch počítačov (napríklad vzdialené testovanie diskov) áno áno áno
Informačný panel z tray menu C-Monitor klienta áno áno áno
CM Connection Guard      
Online spojenie testované zo servera CM áno,

15min interval
áno áno
CM Monitoring      
Online Monitoring WATCHES - sieťových služieb a zariadení, počítačov, aplikácií  - viac než 30 druhov testov pre WIN systémy (pre Linux/FreeBSD, Mac OS X je ich menej) áno,

limit na 2 podmienky

interval 15 min.
áno,

limit na 5 podmienok

interval 3 min.
áno,

min. interval 30 sek.

max. 150tisíc vzoriek
Monitorovanie reportov, logov z iných aplikácií (externé programy)   áno áno
Monitoring objemu internetových prenosov s grafickým znázornením, rozdelenie na procesy a IP adresy (zatiaľ len pre 32bit systémy)   áno áno
HW Monitoring serverov HP, DELL, FUJITSU prostredníctvom SNMP     áno
Monitoring prostredia (Environment monitoring - teplota, vlhkosť, kontakty ..)     áno
Nepriame monitorovanie funkčnosti aplikácií (sledované súbory)     áno
Upozorňovanie na zvolené chyby Event logu     áno
Testy prostredníctvom VBS skriptov (napr. testy MSSQL databáz)     áno
CM Backup      
Záloha jednotlivých súborov - C-BackupPlus  áno áno áno
Záloha celých partícií a diskov - C-Image   áno áno
Integrácia vstavaného zálohovania vo Windows (ntbackup)     áno
Integrácia Windows Server Backup (Win Server 2008, Win Vista, Win 7)   áno áno
Integrácia zálohovania vmware ESX 3,4x serverov s využitím vstaveného VCB     áno
C-vmwBackup Zálohovací program pre vmware vSphere 4.1, 5.0, 5.1 (a vyššie) 8€ mesačne / ESX srv (ľubov. počet CPU !) 
CM Inventory HW      
Automatický zber údajov z počítačov registrovaných v CM, evidovanie počítačov a ručne zadaných zariadení v grafickej stromovej štruktúre áno áno áno
Zjednodušená topológia siete s automatickou detekciou sietí  áno áno áno
Prehľad zariadení v sieti (IP scan, počítače) so sumarizáciou histórie vzoriek áno áno áno
Autodescript - archivácia nastavení z akéhokoľvek PC (na PC bez inštalácie C-Monitoru) áno áno áno
CM Audit SW      
Automatizovaný zber inštalovaného softvéru z počítačov s rozoznávaním licencovaného a voľne šíriteľného softvéru   áno áno
Evidencia zakúpeného SW (kópiá nadobúdacích dokladov v CM) áno áno áno
Sledovanie skončenia platnosti licencií a upozorňovanie cez Poruchy CM áno áno áno
Porovnanie zakúpených licencií a nájdeného softvéru na počítačoch s vyhodnotením voľného počtu licencií   áno áno
Doplnková manuálna evidencia SW pre ostatné zariadenia   áno áno
CM Remote Operations      
CM Remote Desktop Access      
Vzdialený prístup prostredníctvom CM-Remote a TeamViewer   áno áno
Podpora vzdialeného prístupu pre Remote Desktop, VNC áno áno áno
CM Remote Installations      
Vzdialené inštalácie softvéru a spúšťanie skriptov   áno áno
CM Remote Services       
Zobudenie vypnutého počítača (WakeOnLAN)   áno áno
Vzdialený reštart, vypnutie počítača   áno áno
Ovládanie služby (štart, stop, reštart)   áno áno
Vzdialená správa procesov   áno áno
Načítanie Eventlogu do CM Servera a analýza bez potrebného prístupu na PC   áno áno
CM NTFS Permissions      
C-PermissionExplorer - archivácia nastavení oprávení v NTFS systémoch     áno
CM Maintenance Tasks      
Využitie funkcií C-Schedulera v rámci C-Monitor klienta (napr. spúšťanie programov pod admin.oprávneniami)   áno áno
C-Monitor client - Remote Installation      
Inštalácia klienta C-Monitor v doménovom prostredí vzdialene áno áno áno
Update a odinštalácia klienta C-Monitor vzdialene áno áno áno
CM Reports      
Reporty k HW, SW vybavenie z technickej časti CM áno áno áno
Reporty k HW, SW vybavenie z časti SW audit a HW evidencia s obmedzeniami áno áno
Zobrazenie porúch  v CM serveri (CM poruchy) a notifikácia mailom áno áno áno
Konfiguračné protokoly k zálohovaniam s grafickým prehľadom v čase áno áno áno
Prehľad nastavenia počítača vo forme protokolu áno áno áno
Reporty z Online monitoringu pre SLA áno áno áno
Prehľad nastavenia prístupových práv grafickej forme (xls)     áno

 

Zmeny v licenciách :

Verzia 2.6.

- rozšírená BASIC licencia o  nasadenie na serverových systémoch (do verzia 2.5. ste na serverový systém mohli použiť len licenciu Premium), čím sa vám na nedôležitých serveroch znížia náklady na prevádzku.

- rozšírená BASIC licencia o súborové zálohovanie WIN C-Backup. Spoľahlivo odzálohujte vaše súbory na počítačoch aj serveroch s WIN OS v sieti alebo na externú lokalitu cez FTP (do verzie 2.5. nebolo možné žiadne zálohovanie).