Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Log s informáciami o behu C-Monitora

C-Monitor počas svojho behu vytvára záznam záznam o všetkých dôležitých udalostiach, ktoré C-Monitor spracoval ako sú napríklad: Požiadavky odoslané z CM portálu, zachytáva a zobrazuje spojenie s CM portálom - príjem a odosielanie, záznam o spustených úlohách, zachytáva zmeny Watchov a vykonaných akcií z Watchov.

C-Monitor Log sa dá zobraziť na viacerých miestach, možnosti zobrazenia C-Monitor Current Logu sú popísané v texte nižšie.

1. Zobrazenie cez C-Monitor Console

Cez tray menu C-Monitor ikonky vstúpite do Schedulera a z možností na ľavej strane kliknete na C-Monitor Current Log, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

C-Monitor Current Log zobrazený cez scheduler C-Monitor klienta

Obrázok: C-Monitor Current Log zobrazený cez scheduler C-Monitor klienta

2. Zobrazenie cez C-Monitor klienta - časť Záznamy

Cez C-Monitor tray ikonku zvolíte možnosť zobrazenia záznamov ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Voľbou Monitor Log aktuálny zobrazíte C-Monitor Current Log za časové obdobie od spustenia C-Monitor klienta až po súčasnosť. V prípade že chcete zobraziť údaje za staršie časové obdobie kliknete na možnosť Monitor Log (archív), výstupy sú zobrazené na obrázkoch nižšie.

Zobrazenie záznamov cez C-Monitor klienta

Monitor Log aktuálny

Obrázok: Monitor Log aktuálny

Monitor Log (archív)

Obrázok: Monitor Log (archív)

 

3. Zobrazenie cez CM portál

C-Monitor Log máte možnosť zobraziť aj prostredníctvom CM portálu pre ktorékoľvek zariadenie. Presuniete sa do časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Stiahnuté súbory z počítačov -> pomocou horného filtra si vyberiete konkrétne zariadenie(a)  a kliknete na tlačidlo C-Monitor Log od označených, alebo na tlačidlo C-Monitor Log  ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Prístup k zobrazeniu C-Monitor Logu prostredníctvom CM portálu

Obrázok: Prístup k zobrazeniu C-Monitor Logu prostredníctvom CM portálu

V nasledujúcom okne si zvolíte časové obdobie, za ktoré chcete C-Monitor Log zobraziť a kliknete na tlačidlo Vyžiadať.

Výber časového obdobia, ktoré chcete stiahnuť na CM portál

Obrázok: Výber časového obdobia, ktoré chcete stiahnuť na CM portál

Po úspešnom načítaní C-Monitor Logu sa vám v spodnej časti zobrazia dva súbory označené na nasledujúcom obrázku číslami 1 a 2. Súbor označený číslom 1 je možné otvoriť v textovom editore ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Súbor označený číslom 2 sa automaticky otvorí pomocou C-Monitor klienta ak je nainštalovaný.

Zobrazenie C-Monitor Logu

Obrázok: Zobrazenie C-Monitor Logu