Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ftp rýchlosť cez Online informácie

Zobrazenie Ftp prenosovej rýchlosti v časti Online informácie

Zapnutie monitoringu Ftp prenosovej rýchlosti

Sledovanie Ftp prenosovej rýchlosti je možné zapnúť na každom zariadení, ktoré je registrované na CM portáli. Zapnutie a nastavenie monitoringu Ftp prenosovej rýchlosti je popísané v texte nižšie. Vyhodnocovanie sa robí automaticky a výsledky nameraných hodnôt si môžete pozrieť v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie  ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku. Kde si pomocou horného filtra zvolíte zariadenie, na ktorom máte monitoring aktívny.

Zobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v Online informáciách

Obrázok: Zobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v Online informáciách

Vyhodnocovanie a graf priebehu nameraných hodnôt Ftp prenosovej rýchlosti je možné zobraziť aj v C-Monitor scheduler v časti System Runtime ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Graf je interaktívny to znamená že ak si kliknete na ktorékoľvek miesto zobrazia sa vám hodnoty Ftp prenosovej rýchlosti, ktoré boli v tomto čase namerané.

Zobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v časti System  Runtime

Obrázok: Zobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v časti System Runtime

Povolenie a nastavenie parametrov pre monitorovanie rýchlosti FTP prenosu zrealizujete na dvoch miestach.

1.Možnosť - V časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače -> vyberiete konkrétny počítač a presuniete sa do záložky nastavenie C-Monitora časť  Parametre pre monitorovanie FTP prenosu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku označíte voľbu zapnúť monitoring rýchlosti FTP prenosu čím sa vám sprístupní aj nastavenie pre vyhodnocovanie kde si zadáte adresu FTP serveru, používateľa, heslo, testovaciu periódu a veľkosť prenosu.

2. Možnosť - Zmenu nastavení pre viacero zariadení, zrealizujete v časti Admin zóna -> Nastavenie C-Monitor na PC označíte si počítače, ktorých nastavenie chcete editovať a kliknete na tlačidlo Editovať označené a následne v časti Parametre pre monitorovanie FTP prenosu označíte možnosť zapnúť monitoring rýchlosti FTP ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie monitoringu Ftp rýchlosti cez CM portál

Obrázok: Nastavenie monitoringu Ftp rýchlosti cez CM portál

 

Obrázky: 
Nastavenie monitoringu Ftp rýchlosti cez CM portálZobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v Online informáciáchZobrazenie aktuálneho stavu Ftp rýchlosti v časti System  Runtime