Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Zavedenie nákupného (nadobúdacieho) dokladu do evidencii

Zavedenie nového nákupného dokladu do evidencie zrealizujete dvomi spôsobmi: 1.z úvodnej obrazovky časti SW audit, HW evidencia tlačidlom „nový nákupný doklad´´ a 2. z menu Vstupné údaje -> Evidencia nákupných dokladov -> sa kliknutím na tlačidlo „Pridať“ dostanete do formuláru pre pridanie nového dokladu.Zavedenie nového nákupného dokladu do evidencie

Obrázok: Zavedenie nového nákupného dokladu do evidencie

Následne sa vám zobrazí formulár pre zavedenie nákupného dokladu.
Formulár k zavedeniu nákupného dokladu

Obrázok: Formulár k zavedeniu nákupného dokladu

Poznámky k vybraným poliam :

Mena : predvolená mena je daná nastavením pod prihláseným Správcom v Admin.zóna -> Používatelia -> Môj profil, globálne nastavenia -> záložka C-Desk hl. nastavenia -> Východzia peňažná mena pre vystavované doklady.
Interné číslo dokladu : Položka pre číslo dokladu, ktoré zákazník používa vo svojom účtovníctve a často krát je pre neho užitočnejšie ako variabilný symbol faktúry.
Stručný popis : táto položka sa zobrazuje v zozname dokladov  a slúži k rýchlej orientácii v dokladoch. Môžete si sem napísať, ktorého PC alebo pozície alebo produktu ... sa doklad týka. 
Dodávateľ : Adresár dodávateľov je jeden pre všetkých zákazníkov u Správcu. Editáciu adries už existujúcich dodávateľov urobíte aj cez Vstupné údaje -> Adresár dodávateľov
Odberateľ : Možnosť pridať ďalšieho odberateľa je z dôvodu, že niektorí zákazníci majú viac spoločností, na ktoré vybavenie nakupujú. Evidencia v CM vám umožňuje tieto odlišnosti prehľadne viesť. Editáciu adries už existujúcich odberateľov urobíte aj cez Vstupné údaje -> Adresár odberateľov.
Po vyplnení hlavičky dokladu stlačte tlačidlo : „Uložiť + ďalší krok´´  a vyplňte položky dokladu.

Vypĺňanie položiek dokladu

Text je voľný, zvážte len, že jednotlivé položky budete priraďovať k evidovaným licenciám a zariadeniam, takže ak vo faktúre máte v rámci jednej položky aj hardvér aj softvér, do dokladu v CM vytvorte dve položky. Ako napríklad na ďalšej ukážke.

Príklad položiek v nákupnom doklade, rozpísaný HW a SW do dvoch položiek

Obrázok: Príklad položiek v nákupnom doklade, rozpísaný HW a SW do dvoch položiek

Opäť stlačte tlačidlo : „Uložiť + ďalší krok´´  a dostanete sa do záložky pre priradenie evidovanej licencie prípadne k zariadeniu z Organizačnej štruktúry.

Priradenie evidovanej licencie k položke

Postup zaevidovania licenčného cartifikátu z nákupného dokladu nájdete TU.

Evidovaná licencia je licencia zapísaná v certifikáte. Certifikát je doklad od výrobcu a ten teraz zavedieme do evidencie. Do vytvoreného certifikátu vložíte evidovanú licenciu a následne sa zobrazí v ponuke, ktorú získate po stlačení veľkej červenej šípky v záložke pre priradenie softvéru.
Záložka zobrazujúca  priradenie evidovanej licencie k položke z dokladu (aktuálne je nepriradená). Sprievodcu priradením spustíte vyznačenou červenou  šípkou.

Obrázok: Záložka zobrazujúca priradenie evidovanej licencie k položke z dokladu (aktuálne je nepriradená). Sprievodcu priradením spustíte vyznačenou červenou šípkou.

V novootvorenom okne vyberiete evidovanú licenciu, ktorú chcete priradiť k nákupnému dokladu.
Priradenia evidovanej licencie k položke dokladu

Obrázok: Priradenia evidovanej licencie k položke dokladu

Úspešne priradenie evidovanej licencie k položke dokladu je ukázané na nasledujúcom obrázku.
Priradenie evidovanej licencie k položke dokladu hotové

Obrázok: Priradenie evidovanej licencie k položke dokladu hotové

Následne kliknete na tlačidlo „Uložiť a zavrieť´´. Týmto krokom ste úspešne pridali nákupný doklad do evidencie.

 

Obrázky: 
Zavedenie nového nákupného dokladu do evidencieFormulár k zavedeniu nákupného dokladuPríklad položiek v nákupnom doklade, rozpísaný HW a SW do dvoch položiekZáložka zobrazujúca  priradenie evidovanej licencie k položke z dokladu (aktuálne je nepriradená). Sprievodcu priradením spustíte vyznačenou červenou  šípkou.Priradenia evidovanej licencie k položke dokladuPriradenie evidovanej licencie k položke dokladu hotové