Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Výpadky a kvalita internetových pripojení

Notifikácia zníženej kvality internetových spojení
Kvalita internetových spojení sa v riešení CM sleduje testami  Ping packet loss a Ping Round Trip Time (nazývané aj ako response time, ďalej ako RTT) spúšťané z C-Monitor klienta alebo z CM portálu. Možnosti sledovania Ping PL,RTT sú rozpísané v podmenu.

Ping PL,RTT cez Online informácie - sledovanie kvality internetového pripojenia sa zapína na CM Portáli a výsledky z neho sa zobrazujú v časti Online informácie

Ping PL,RTT cez Watches - nastavenie sledovania kvality internetových spojení nastavením sledovania podmienok Ping PL,RTT prostredníctvom Watchov priamo pomocou C-Monitor klienta

Ping PL,RTT v Info paneli
  - zobrazovanie a vyhodnocovanie kvality internetovej linky a zobrazenie výsledkov v Info paneli C-Monitor klienta

Ftp rýchlosť cez Watch - nastavenie podmienky vo Watches pre sledovanie Ftp prenosovej rýchlosti

Ftp rýchlosť cez Online informácie - nastavenie sledovania Ftp prenosovej rýchlosti priamo na CM portáli a zobrazenie výsledkov v časti Online informácie