Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Parametre k licencovaniu

Prehľad licenčných parametrov k používaniu Customer Monitor  a C-Desk :

Licenčné podmienky sú pri prenájme nastavené tak, aby vás motivovali využívať obidve časti riešenia. Tj. ak používate monitoring, evidenciu HW a iné technické funkcie CM, tak už získavate aj funkcionalitu helpdesku v zodpovedajúcom rozsahu zdarma.  Ak už používate len helpdesk, tak prípadné využívanie monitoringu vás vyjde lacnejšie. Aktuálny stav využívaných služieb máte prehľadne spracovaný v reálnom čase (časť Kredit).

Pri samostatnej serverovej verzii sa každá funkcionalita objednáva zvlášť.

 

Základné licenčné parametre pre technické funkcie CM

počet zaregistrovaných počítačov v CM Serveri s niektorou z licencií Premium, Standard, Basic.

počet operátorov - buď si ich zakúpite samostatne alebo ich získate ako bonus za aktívne využívané licencie Premium (2 prístupy) alebo Standard (1prístup). Počítajú sa len zapnutí operátori.

počet zákazníckych prístupov - je zatiaľ ekvivalentný s prístupmi operátorov.

počet vmware ESX serverov pre zálohovanie 

Doplňujúce informácie k technickým CM funkciám (zdarma v rámci licencie)
Ručne zadané alebo importované objekty (tlačiarne, zariadenia, budovy, pracovníci..) do HW evidencie sa neúčtujú v rámci Fair play správania sa. 

 

Základné licenčné parametre k helpdesku C-Desk v riešení CM

počet aktívnych zákazníkov, ktorí v účtovanom období majú aspoň jednu otvorenú požiadavku a neúčtujete ich cez obchodnú agendu

počet aktívnych zákazníkov, ktorí v účtovanom období majú aspoň jednu otvorenú požiadavku a účtujete ich cez obchodnú agendu

počet aktívnych zákazníkov, ktorí majú evidované zmluvné služby  alebo projekty (trvalo otvorené zákazky)

počet operátorov  - vo forme prenájmu je určitý počet zdarma za účtovaných aktívnych zákazníkov. Ďalší počet prístupov je zdarma za  registrácie technických licencií.

počet zákazníckych prístupov - sú zatiaľ ekvivalentné s Operátormi

aktivácia Enterprise funkcií  (katalóg služieb, pridaná manažérska úroveň k požiadavkám Supertickety,  zadania pre Operátorov vo forme Ticketov) - podmienky prevádzkovania tejto funkcionality sú na samostatnej dohode s poskytovateľom služby.

Doplňujúce informácie k helpdesku (funkcionality zdarma v rámci licencie):
V zozname zákazníkov môže byť neobmedzený počet, počítajú sa len aktívni zákazníci.
Počet ďalších požiadaviek na jedného zákazníka, zapísaných plnení, miniZákaziek je neobmedzený. Ak využívate technické funkcie CM, v rámcii licencií Premium a Standard dostávate zdarma evidenciu na určitý rozsah aktívnych zákazníkov.
V rámci licencie sú zdarma k dispozcii moduly Znalostaná báza, Sledovanie spotrebného materiálu


Ostatné licenčné parametre

prevádzka služby CM pod vlastnou internetovou adresou

množstvo spoplatnených SMS - ak sa posielajú cez spopltnenú službu. CM umožňuje zaslať SMS zdarma cez emailovú adresu mobilného operátora k vášmu mobilnému telefónu. V prípade samostatného servera sa nastavuje SMS odosielacia služba zúčtovávaná priamo na vašu spoločnosť.

 

Viac informácií nájdete v cenníku  alebo si vypočítajte výšku poplatkov v prípade prenájmu cez cenovú kalkulačku . K upresneniu ceny za samostatné serverové riešenie nás kontaktujte.