Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ako začať

Popis krokov nutných k začatiu práce s Customer Monitorom:


1. Vytvorte si správcovský prístup na CM portál - Vytvorenie správcovského konta sspravíte na stránke Vyskúšajte CM. Prehľad funkcií Správcovského konta je popísaný v časti Role prístupov >> Správca.

2. Úvodné nastavenia CM portálu - budú vyžiadané automaticky pri prvom prihlásení do CM Portálu. Viac o úvodných nastaveniach sa dočítate v časti CM Portál >> Úvodné nastavenia CM portálu.

3. Nastavte Helpdesk - popis nastavenie Helpdesku je popísaný v časti Helpdesk Customer Desk. Kontaktujte nás k optimálnej konfigurácii vo vašej spoločnosti, prezentácia (nielen) na tému Helpdesk  v CM bude pre vás prínosom.

4. Vytvorte prvú spoločnosť (zákazníka) v CM portáli - viac o vytvorení spoločnosti (zákazníka) sa dočítate v časti Vytvorenie zákazníka.

5. Vytvorte operátorské kontá a prístup pre zákazníkov - postup vytvorenie operátorského konta je popísaný v časti Operatori a skupiny a vytvorenie zákazníckeho konta je popísané v časti Zákaznícke konto

6. Ak využijte technické funkcie CM, inštalujte klientov C-Monitor (pre Win, OS X ,Linux/FreeBSD) - postup pre inštalácie klientov na počítače ako aj podporované verzie OS sú popísané v častiach C-Monitor Windows klient,  C-Monitor Linux klient a C-Monitor (Mac) OS X klient

Po splnení krokov 1 až 5 je systém pripravený pre :

 • Prácu s helpdeskom Customer Desk
 • Manuálnu evidenciu hardvéru

Po splnení kroku 6 je systém pripravený pre :

 • Zobrazenie údajov z počítačov (HW konfigurácie, inštalovaný softvér, vybraté nastavenia OS)
 • Online informácie za posledných 48hodín - ako zaťaženie CPU, RAM, sieť. adaptérov a pod.
 • Upozorňovanie na chybné štandardné parametre (na základe vzoriek 1x denne) ako napríklad málo miesta na disku, podozrivý chybný disk, neaktualizovaný antivírus, neaktualizovaný OS Windows a podobne.

Doporučujeme ďalej nastaviť a spracovať v najbližšom kroku :

 • Vytvoriť zákaznícke kontá
 • Nastaviť Operátorom oprávnenia (napr. vzdialený prístup na plochu PC, vzdialené inštalácie ...)
 • Nastaviť sledovanie online dostupnosti kritických počítačov (najmä serverov)
 • Nastaviť Zálohovanie
 • Nastaviť Online Monitoring Watches (napríklad voľné miesto na disku, sieťové spojenia ...)
 • Spracovať prvý Audit SW, report o konfigurácii a stave počítačov

Postupy nastavení a popisy ďalších funkcií sú v ďalších kapitolách v Ako funguje CM.