Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Prehľad počítačov a IP zariadení v sieti

C-Monitor ponúka možnosť pridania úloh na sledovanie a zbieranie IP adries počítačov pre zvolený rozsah siete a zoznam počítačov pripojených do siete . Tieto úlohy sa pridávajú do schedulera, kliknutím na Tray ikonu C-monitora kde vyberiete možnosť ako je ukázaná na obrázku nižšie .

Vytvorenie novej úlohy v C-Monitor Scheduleri

Obrázok: Vytvorenie novej úlohy v C-Monitor Scheduleri

1. Úloha v Scheduleri  "Collect Network Computer List" vám v časti CM IT monitoring -> Zóny -> Počítače v sieti zobrazí poslednú vzorku zozbieraného zoznamu počítačov v kontrolovanej sieti s ich sieťovým názvom, IP adresou a operačným systémom ktorý je na PC nainštalovaný, v časti zóny sa nachádzajú len údaje z poslednej vzorky zaslanej C-Monitorom. Zobrazenie všetkých PC zaznamenaných za určité obdobie sa robí cez Reporty, presnejšie CM IT monitoring -> Manažérske informácie -> Reporty -> Report Počítače v sieti  v tomto reporte sa vám zobrazia všetky zariadenia zachytené za zvolené obdobie a stačí ak sa v sieti vyskytli len raz .

Pridanie úlohy "Collect Network Computer List" je znázornené na obrázku nižšie.

Vytvorenie novej úlohy v Scheduleri  "Collect Network Computer List"

Obrázok: Vytvorenie novej úlohy v Scheduleri "Collect Network Computer List"

Následne až sa preklikáte všetkými oknami wizarda sa vám úloha pridá do schedulera ako je ukázané na nasledujúcom obrázku.

Vytvorená úloha "Collect Network Computer List" a jej zobrazenie v Scheduleri

Obrázok: Vytvorená úloha "Collect Network Computer List" a jej zobrazenie v Scheduleri

2. Úloha v Scheduleri  "Collect Ping responses" vám v časti CM IT monitoring -> Zóny -> IP scaner zobrazí poslednú vzorku zozbieraných IP adries počítačov v zvolenom rozsahu sieti  s ich sieťovým názvom, IP adresou, v časti zóny sa nachádzajú len údaje z poslednej vzorky zaslanej C-Monitorom. Zobrazenie všetkých IP adries zaznamenaných za určité obdobie sa robí cez Reporty, presnejšie CM IT monitoring -> Manažérske informácie -> Reporty -> Report IP adresy v tomto reporte sa vám zobrazia všetky IP adresy zachytené za zvolené obdobie a stačí ak sa v sieti vyskytli len raz .

Pridanie úlohy "Collect Ping responses" je znázornené na obrázku nižšie.

Vytvorenie novej úlohy v Scheduleri  "Collect IP addresses"

Obrázok: Vytvorenie novej úlohy v Scheduleri "Collect IP addresses"

Následne si v sprievodcovi zvolíte rozsah siete pre ktorý sa budu IP adresy zbierať.

Nastavenie rozsahu siete sledovanej IP scanerom

Obrázok: Nastavenie rozsahu siete sledovanej IP scaneromPo preklikaní všetkých okien wizarda sa vám úloha pridá do schedulera ako je ukázané na nasledujúcom obrázku.

Vytvorená úloha  "Collect IP addresses" a jej zobrazenie v Scheduleri

Obrázok: Vytvorená úloha "Collect IP addresses" a jej zobrazenie v Scheduleri3. Ak potrebujete napríklad zdetekovať zariadenie v sieti pretože potrebujete zistiť jeho IP adresu ako sú napríklad NAS úložiská C-Monitor ponúka účinné riešenie v podobe zabudovaného IP scannera, ktorý vám vypíše všetky pripojené zariadenia na sieti z vami určeného rozsahu s možnosťou uloženia tohoto zoznamu. Ručne spustenie IP Scanner sa robí cez tray menu C-Monitora ako je ukázané na nasledujúcom obrázku.

Ručne spustený IPScannera v Tray menu C-Monitora

Obrázok: Ručne spustený IPScannera v Tray menu C-Monitora

V nasledujúcom okne si zvolíte rozsah siete pre ktorý chcete detekciu vykonať a kliknete na tlačidlo scan.

Nastavenie rozsahu siete a spustenie IP scanera

Obrázok: Nastavenie rozsahu siete a spustenie IP scanera

Viac o utilite IP scanner sa dočítate v časti Utility.

Obrázky: 
Vytvorenie novej úlohy v C-Monitor Scheduleri  Vytvorenie novej úlohy v Scheduleri  "Collect Network Computer List"Vytvorená úloha "Collect Network Computer List" a jej zobrazenie v ScheduleriVytvorenie novej úlohy v Scheduleri  "Collect IP addresses"Nastavenie rozsahu siete sledovanej IP scaneromVytvorená úloha  "Collect IP addresses" a jej zobrazenie v ScheduleriRučne spustený IPScannera v Tray menu C-MonitoraNastavenie rozsahu siete a spustenie IP scanera