Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Prispôsobenie ikony

Prispôsobte si ikonu C-Monitor klienta zobrazovanú v paneli úloh. Pre tento účel budete potrebovať:

 • Sadu ikon odporúčaných veľkostí a farebnej škály, pre všetky stavy C-Monitora. Pre ich tvorbu môžete použiť napríklad voľne dostupný nástroj Greenfish Icon Editor Pro
 • Súbor s ikonami CMonRes.dll, umiestnený v koreňovom adresári CMonitor
 • Softvér umožňujúci editáciu spomínaného .dll súboru - napríklad XN Resource Editor, voľne dostupný pre operačný systém Windows

Odporúčané veľkosti, farebná škála a stavy CM

Pripravte si sadu ikon s nasledovnými parametrami:

 • 32x32 256 Colour
 • 16x16 256 Colour
 • 32x32 32bit Colour
 • 16x16 32bit Colour

Pre nasledovné stavy C-Monitor klienta (v zátvorke názov stavu v .dll súbore) - odporúčame dodržať použitú symboliku reprezentujúcu stav C-Monitora:

 • Ikona neaktívneho C-Monitor klienta (TRAY_DISABLED) - ikona v odtieňoch šedej farby
 • Ikona pre NegTime (TRAY_NEGTIME) - červená ikona
 • Ikona pre pozastavený C-Monitor klient (TRAY_PAUSED) - ikona s oranžovým štvorcom
 • Ikona pre aktívny C-Monitor klient (TRAY_RUNNING) - plnofarebná ikona bez príznaku
 • Ikona zobrazená počas prijímania a odosielania správ (TRAY_SENDRECEIVE) - ikona s obálkou
 • Ikona zastaveného C-Monitor klienta (TRAY_STOPPED) - ikona s bielym krížikom umiestneným v červenom štvorci
 • Ikona zobrazená počas vytvárania nového vlákna (TRAY_THREADCREATED) - ikona so žltým štvorcom
 • Ikona zobrazená počas ukončenia predtým vytvoreného vlákna (TRAY_THREADDONE) - ikona s fialovým štvorcom
 • Ikona zobrazujúca varovanie (TRAY_WARNING) - ikona s výkričníkom umiestneným v žltom trojuholníku

Zmena ikony C-Monitor klienta - postup

 1. V programe XN Resource Editor si otvorte súbor CMonRes.dll, umiestnený v koreňovom adresári C-Monitor klienta. Ak sa v tomto adresári nenachádza, stiahnite si ho kliknutím na tento odkaz a nakopírujte do zmieňovaného koreňového adresára (štandardne C:\CMonitor)
 2. Rozkliknite si napríklad vetvu TRAY_DISABLED -> Language Neutral -> a vyberte ikonu 16x16 32bit Colour

  XN Resource Editor s načítaným CMonRes.dll
  Obrázok: XN Resource Editor s načítaným CMonRes.dll   

 3. V grafickom editore, si otvorte vašu ikonu reprezentujúcu stav TRAY_DISABLED s parametrami 16x16 32bit Colour. Označte všetko (CTRL+A) a skopírujte do schránky (CTRL+C)
 4. V XN Resource Editor s vyznačenou ikonou 16x16 32 bit Colour, vložte skopírovanú ikonu zo schránky (CTRL+V), čím prepíšete ikonu pôvodnú
 5. Pre zmenu ostatných ikon opakujte kroky 2-4
 6. Pre aplikovanie zmien uložte súbor pomocou File->Save (CTRL+S) a reštartujte C-Monitor klienta

 

Pomocou nástroja XN Resource Editor je možné meniť ikony aj priamo v .exe súboroch C-Monitora, no tento postup neodporúčame, nakoľko zmenou dôjde k zániku platnosti podpisov programu.