Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Blokovanie vyhodnocovania poruchy

V prípade že nechcete aby sa niektoré zóny nevyhodnocovali máte možnosť vyhodnocovanie konkrétnej zóny zablokovať.

Blokovanie vyhodnocovania zón v časti počítače
Blokovanie vyhodnocovania zón v nastavení zákazníka
Blokovanie vyhodnocovania zón priamo z poruchy

Zobrazenie reportu s blokovanými zónami

Blokovanie vyhodnocovania zón v časti počítače

Pre konkrétny počítač sa zóny blokujú v časti Admin zóna -> Počítače -> Konkrétny počítač -> Záložka Vyhodnocovanie zón, kde máte zoznam všetkých zón, ktoré sa na danom PC vyhodnocujú tak ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
Možnosť blokovať vyhodnocovanie zón pre konkrétny počítač

Blokovanie vyhodnocovania zón v nastavení zákazníka

Vyhodnocovanie zón je možné vypnúť aj pre celého zákazníka tzn. pre všetky zariadenia priradené pod tohoto zákazníka v časti Admin zóna -> Zákazníci -> Konkrétny zákazník -> Záložka Vyhodnocovanie zón.
Možnosť blokovať vyhodnocovanie zón pre celého zákazníka

Blokovanie vyhodnocovania zón priamo z poruchy

Možnosť blokovať zóny je možné aj priamo z vybraných typov porúch pri ich potvrdzovaní.

Možnosť blokovať vyhodnocovanie zóny z konkrétnej poruchy

Zobrazenie reportu s blokovanými zónami

Prehľad o tom, ktoré zóny sú zablokované a ktoré sa vyhodnocujú dostanete zobrazením výstupu z reportu Blokované funkcie v CM, ktorý sa nachádza v časti CM IT monitoring -> Manažérske informácie -> Reporty, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.
Zobrazenie blokovaných zón pre konkrétneho zákazníka

Výsledný report je zobrazený na obrázku nižšie.

Výstupný report so zoznamom blokovaných zón pre konkrétneho zákazníka

Obrázok: Výstupný report so zoznamom blokovaných zón pre konkrétneho zákazníka
Obrázky: 
Možnosť blokovať vyhodnocovanie zón pre konkrétny počítačMožnosť blokovať vyhodnocovanie zón pre celého zákazníkaMožnosť blokovať vyhodnocovanie zóny z konkrétnej poruchyZobrazenie blokovaných zón pre konkrétneho zákazníkaVýstupný report so zoznamom blokovaných zón pre konkrétneho zákazníka