Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

MS SQL dostupnosť

Dostupnosť MS SQL je možné v CM realizovať minimálne dvoma nasledujúcimi spôsobmi :

 

1. Štandardnými CM podmienkami ako napr. stav služieb

použite podmienku Watches  Service status pre SQL služby. Obvykle je to služba MS SQL servera pre každú inštanciu a služby agentov.

Konfigurácia podmienok Service status v C-MonitorConsole

Obrázok: Konfigurácia podmienok Service status v C-MonitorConsole


Ukážka zobrazenia stavu služieb v CM Portáli

Obrázok: Ukážka zobrazenia stavu služieb v CM Portáli

a


2. Testom prístupu k SQL serveru z pripravenej šablóny z Watches

Či fungujú všetky služby je účinnejšie zistiť reálnym prístupom k SQL serveru. C-Monitor dokáže simulovať prístup k SQL serveru vďaka CHAT skriptom. Vy nemusíte písať žiaden skript, je pre vás pripravený a jediné čo musíte zadať v správnom tvare názov SQL servera alebo inštancie a prístupové meno, heslo.  

Voľba názvu SQL servera, resp. inštancie musíte zvoliť  podľa typu inštalácie. Pre prvú SQL inštanciu s východzou konfiguráciou, do položky Server zapíšete jednu z alternatív :
   1. sieťové meno servera 
   2. sieťové  meno servera\ názov inštancie (názov inštancie, ak je iba jedna, je obvykle MSSQLSERVER alebo SQLSERVER alebo pre prípad SQLEXPRESS). Pre ďalšie inštancie zapisujete názov služby k inštancii SQL servera v tvare MSSQL$názov_inštancie.

Výsledkom testu je úspešnosť / neúspešnosť prístupu k SQL. Doporučujeme vám využiť performance testy bežiace na tomto istom princípe, kedy okrem úspešnosti prístupu k SQL serveru aj odmeriate v milisekundách čas odozvy samotného SQL servera alebo dokonca zvolenej databázy. Čítajte viac v článku MS SQL výkonnosť cez meranie času 
 

Testu prístupu k SQL  serveru - výber z predpripravených šablón

Obrázok: Testu prístupu k SQL serveru - výber z predpripravených šablónParametre pre konfiguráciu prístupového testu k SQL serveru

Obrázok: Parametre pre konfiguráciu prístupového testu k SQL serveru

Práca so scriptom ako je otestovanie, podpísanie je popísané v článku MS SQL výkonnosť cez meranie času

Obrázky: 
Konfigurácia podmienok Service status v C-MonitorConsoleUkážka zobrazenia stavu služieb v CM PortáliTestu prístupu k SQL  serveru - výber z predpripravených šablónParametre pre konfiguráciu prístupového testu k SQL serveru