Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Dostupné metódy zálohovania

Zálohovanie s rotáciou záloh

Jednoduché zálohovanie (bez rotácie záloh)

Jednosmerná synchronizácia

Zápis súborov na vymeniteľné média, ich vypálenie na CD/DVD, upload na FTP server

Zálohovanie s rotáciou záloh

Slúži na zálohovanie súborov do histórie záloh s metódami priameho kopírovania alebo kompresií typu  zip, rar . Metóda ponúka archiváciu niekoľko záloh dozadu a ich manažovanie.

 Užívateľ ocení túto metódu zálohovania ak je časovo prijateľné zálohovať súbory (je to pomalšie než image metóda) a je potrebné mať rýchly prístup k založeným súborom v rôznej časovej postupnosti, tj. mať možnosť sa vrátiť o niekoľko krokov(dní, týždňov, mesiacov ) dozadu.

Metóda ponúka využiť ukladanie diferenciálnych záloh, ktoré šetria miesto na disku. Do zálohy sa zapisujú len súbory zmenené voči poslednej plnej zálohe.

Týmto zálohovaním odporúčame zálohovať pracovné dokumenty, poštu, pracovné priečinky na serveroch. 

Výhodou metódy rotácie záloh je plne automatické riadenie záloh a šetrenie miesta na disku, ak zvolíte vytváranie rozdielovej zálohy. Plná záloha obsahuje všetky zálohované súbory a rozdielová záloha obsahuje len súbory, ktoré boli zmenené voči poslednej plnej zálohe. Do cieľovej cesty máte možnosť zadať premennú(%CM-ID,%USERNAME,...) a tým ukladať zálohy rôznych počítačov s tým istým nastavením distribuované na viacero PC naraz. Umožňuje vám zálohu vypáliť na DVD alebo nahrať na FTP priestor.

Mechanizmus rotácie: V nastavení rotácie máme možnosť si zvoliť, v akom poradí sa budú striedať jednotlivé typy záloh (plná, rozdielová) a koľko záloh spätne k vybranému dňu v mesiaci nám zostane v zálohovacom priestore (počet mesačných záloh). Striedanie plnej a rozdielovej sa odpočítava po každom spustení programu C-BackupPlus, odkladanie mesačných záloh sa realizuje odložením plnej zálohy najbližšie k danému dňu v mesiaci. Po naplnení počtu príslušného typu zálohy (plnej, rozdielovej, mesačnej), nová záloha prepíše starú zálohu. Ak dôjde k tomu, že niektorá z predchádzajúcich záloh je chybná, prednostne sa prepisuje táto chybná záloha.

 

Jednoduché zálohovanie (bez rotácie záloh)

Zálohovanie súborov do cieľovej zložky bez rotácie funguje tak, že každá nová záloha prepíše predchádzajúcu. Dostupné sú tiež kompresie zip, rar alebo priame kopírovanie bez kompresie. Primárne ho užívame vtedy, ak sa médium s cieľovou zložkou mení, čím sa vytvára rotácia alebo ak ide o zálohu, ktorá nie je dôležitá a z dôvodu malého miesta nie je možná rotácia. Upozorňujeme, že ak príde k poruche zálohy, je riziko, že nebudete mať odzálohované požadované dáta.

Ostatné vlastnosti metódy sú veľmi podobné ako v prvom popísanom prípade s rotáciou záloh

 

Jednosmerná synchronizácia

Ide o synchronizáciu cieľovej zložky voči zdrojovým zložkám. Vďaka jednému smeru synchronizácie (kopírovania), sa nemusíte obávať, že by došlo k nežiaducej zmene zdroja údajov ako sa tomu niekedy stáva v prípade obojsmernej synchronizácie.

Tento spôsob zálohy má dva typy využitia :

1. Časovo efektívne zálohovanie veľkého objemu dát, kedy sa prenášajú len zmeny jednotlivých súborov  od poslednej synchronizácie

2. Distribúcia údajov na viacero PC z jedného zdroja. Ocenia ju užívatelia, ktorí ručne kopírujú dáta pravidelne z centrálneho priečinku napríklad na svoj notebook..

 Možnosti (nastavenia), ktoré metóda ponúka sa týkajú samotných kopírovaných súborov. Patria sem: dôslednosť porovnávania, porovnávanie obsahu súborov keď majú rovnaké atribúty, spôsob prepísania,  oneskorenie mazania súborov v zálohe ak v zdrojovej zložke sú už vymazané  a podobne. V cieľovej zložke môžete opäť použiť premenné  a zjednodušiť tak nastavenie pre viac PC naraz. Pre vloženie premennej kliknite pravým tlačidlom na myši v položke Zložka jednosmernej synchronizácie a z ponúknutého zoznamu zvoľte požadovanú premennú..

Výhoda metódy  :  časová úspora pri zálohách, nakoľko sa kopírujú len zmeny a je použité priame kopírovanie (bez kompresie)

Nevýhoda metódy : nemožnosť zabezpečiť zálohu heslom, ochranu treba riešiť na úrovni prístupových práv

Zápis súborov na vymeniteľné média, ich vypálenie na CD/DVD, upload na FTP server

Slúži na zálohovanie dát priamo na médiu, bez medzistupňa dočasnej zálohy. Jeho primárne využitie je archivácia a prenos zálohy. Je to podobné ako keby ste vypaľovali dáta v programe na to určenom. Táto metóda má význam, ak často ukladáte na CD/DVD médiá rovnaké adresáre a neprajete si, aby sa na pevnom disku vytvárala medzi záloha. Každá z doteraz predstavených metód pracovala na princípe, že sa vytvorila platná záloha v cieľovej zložke a následne sa obsah preniesol na externé médium. V tejto metóde sa už obsah zdrojových zložiek prenáša na externé médium bez medzi uloženia na disk.

Výhodou je úspora času a miesta na disku, pokiaľ je úmysel robiť zápis priamo na externé médium. Vzhľadom na očakávané malé objemy dát, nepredpokladáme, že úspora bude výrazná.

Nevýhoda : Dala by sa formulovať, že ak zápis na externé médium robíte len z času na čas asi kvôli nižšiemu komfortu v programe siahnete po inom nástroji. Ak však je požadovaná pravidelnosť a kontrola vykonania, je toto ideálny nástroj.