Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Časť Hardvérová evidencia

Zoznam PC a SRV sa na základe informácií z C-Monitora vytvára aj v časti Admin. zóna -> Audit SW a evidencia HW. Zvolíte si konkrétneho zákazníka a na nasledujúcej obrazovke sa vám na ľavej strane zobrazí organizačná štruktúra v podniku so všetkými zariadeniami s nainštalovaným C-monitorom, po kliknutí na vybrané zariadenie sa vám zobrazia jeho HW detaily tak ako je to ukázané na obrázku nižšie.

Evidenčná karta zariadenia so zozbieranými informáciami o HW v časti Admin. zóna -> Audit SW a evidencia HW

Obrázok: Evidenčná karta zariadenia so zozbieranými informáciami o HW v časti Admin. zóna -> Audit SW a evidencia HW

 

Obrázky: 
Evidenčná karta zariadenia so zozbieranými informáciami o HW v časti Admin. zóna -> Audit SW a evidencia HW