Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Spárovanie evidovanej licencie s nájdeným softvérom

Po priradení evidovanej licencie k položke dokladu je ešte potrebné spárovať evidovanú licenciu s nájdeným softvérom na počítačoch. Z nákupného dokladu to spravíte priamo v záložke Priradenie softvéru druhou červenou šípkou.
Začiatok párovania evidovanej licencie z nákupného dokladu. Na ukážke je vidieť, že voľných licencií k spárovaniu je ešte 17

Obrázok: Začiatok párovania evidovanej licencie z nákupného dokladu. Na ukážke je vidieť, že voľných licencií k spárovaniu je ešte 17

Ponúkne sa predvolene zoznam  počítačov, ktorý daný softvér majú nainštalovaný. Pokiaľ softvér ešte nie je nainštalovaný alebo z inej príčiny nie je počítač ponúknutý, je možné zvoliť spárovanie so všetkými dostupnými počítačmi (aj zariadeniami). Samotné párovanie je buď spôsobom drag&drop alebo sa zaškrtnete políčko pri počítači. Po každej zmene je potrebné stlačiť tlačidlo „Uložiť spárovanie“.

Dialóg k párovaniu evidovaných licencií s nájdeným softvérom na počítačoch. Nad hlavným oknom vpravo je voľba k zobrazeniu všetkých počítačov alebo zariadení

Obrázok: Dialóg k párovaniu evidovaných licencií s nájdeným softvérom na počítačoch. Nad hlavným oknom vpravo je voľba k zobrazeniu všetkých počítačov alebo zariadení

Spárované evidované licencie so všetkými počítačmi, ktoré daný softvér majú už nainštalovaný vyzerá nasledovne :

Spárované evidované licencie so všetkými počítačmi, ktoré daný softvér majú už nainštalovaný

Obrázok: Spárované evidované licencie so všetkými počítačmi, ktoré daný softvér majú už nainštalovaný

Výsledok párovanie so zobrazeným počtom aktuálne voľných licencií je zobrazený na obrázku nižšie.

Výsledné zobrazenie spárovaných licencií v nákupnom doklade. Ešte stále 14 licencií je voľných.

Obrázok: Výsledné zobrazenie spárovaných licencií v nákupnom doklade. Ešte stále 14 licencií je voľných.

Po každej zmene je potrebné stlačiť tlačidlo „Uložiť spárovanie“ čím potvrdíme spárované licencie v nákupnom doklade.

 

Obrázky: 
Začiatok párovania evidovanej licencie z nákupného dokladu. Na ukážke je vidieť, že voľných licencií k spárovaniu je ešte 17Dialóg k párovaniu evidovaných licencií s nájdeným softvérom na počítačoch. Nad hlavným oknom vpravo je voľba k zobrazeniu všetkých počítačov alebo zariadeníSpárované evidované licencie so všetkými počítačmi, ktoré daný softvér majú už nainštalovanýVýsledné zobrazenie spárovaných licencií v nákupnom doklade. Ešte stále 14 licencií je voľných.