Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Štatistiky a nastavenia

Štatistiky a exporty

V menu „Admin zóna -> Events Server -> Štatistiky a reporty“ si môže operátor zobraziť súhrnné informácie za dané obdobie. Zvolené informácie si môžete samozrejme aj filtrovať a to podľa názvu zberu, konkrétneho počítača, stavu, EventID a ďalších.

Štatistiky sa zobrazujú pre výskyt udalosti a niektoré detaily sú zanedbané (ako napr. súbor nad ktorým sa vykonala zmena alebo užívateľ ktorý sa prihlasoval), čo je v detaile udalosti zobrazené opakovaným znakom „*“. Aktualizácia údajov štatistík je na dennej báze, prostredníctvom samostatných (skrytých) zberov, čo dovoľuje efektívne generovanie reportov za určité obdobie.

Ak si chcete vygenerovať report za zvolené obdobie, zadajte časový rozsah a vami vybratú skupinu počítačov a kliknite Zobraziť. Následne je možné report vyexportovať do XLS súboru pomocou príslušnej ikony nachádzajúcej sa v pravom hornom rohu.

Zobrazenie štatistík

Obrázok: Zobrazenie štatistík

Export dát je dostupný v prípade Jednorazového načítania, Udalostí zo zberov a Súhrnných štatistík. V prípade ak chcete exportovať dáta, vyhovujúce aktuálne nastaveným filtrom (filter udalostí a zároveň vrchný filter) kliknite na ikonu „MS Excel“ v pravej časti horného menu.

Tlačidlo slúžiace na export dát

Obrázok: Tlačidlo slúžiace na export dát

Nastavenia EventServer

Nastavenia modulu Events Server sa nachádzajú v menu CM IT Monitoring -> Events Server, ktoré ďalej obsahuje podmenu:

Táto kapitola obsahuje podrobný popis sekcie Všeobecné nastavenia (pod účtom správcu: Admin zóna -> Môj profil, globál. nastavenia -> Events Collector).

Voľba „Aktualizovať súbory s pravidlami na počítačoch“ slúži na automatickú distribúciu súborov s pravidlami. Pravidlá sa distribuujú rýchlosťou 100 klientov / 10 minút, čo môže určitú dobu trvať.

Sekcia „Súbory so základnými pravidlami“ slúži na nahrávanie .elr súborov, ktoré sú spoločné pre všetky zbery a sú v nich zadefinované pravidlá kategorizácie udalostí. Tieto pravidlá je samozrejme možné neskôr na jednotlivých počítačoch upraviť ale odporúčame v prvom rade v sieti rozdistribuovať preddefinovaný súbor pravidiel ako základ zberov. 

V sekcii „Súbory s potvrdzovacími pravidlami“ je možné nahrať na server preddefinované sady potvrdzovacích pravidiel. Tieto preddefinované sady vám neskôr uľahčia prácu pri filtrácii a vyhodnocovaní udalostí. Ako príklad si môžeme uviesť nahratie súboru kde bude zadefinované čítanie súborov v umiestnení Public užívateľom Everyone ako „OK“ a prihlásenie sa konta s oprávnením administrátora ako „Problem“ (čiže určené na preverenie). Tieto pravidlá je možné pridávať pre každú vytvorenú skupinu, pričom preddefinované skupiny sú PC, NB a SV.

Všeobecné nastavenia

Obrázok: Všeobecné nastavenia

V prípade ak chcete editovať alebo pridávať nové stavy potvrdenia udalostí, táto funkcionalita sa nachádza v CM IT Monitoring -> Event server -> Potvrdzovacie pravidlá -> Záložka Rule settings. Nastavenie stavov potvrdenia pozostáva z tabuľky, v ktorej jeden riadok predstavuje jeden stav potvrdenia aj s príslušnou konfiguráciou.

V tejto sekcii je možné nastaviť:  

 • Názov stavu potvrdenia
 • Skratku pre výpis (maximálne 3 znaky),
 • Zobrazovanú farbu (vyberte zo zoznamu),
 • Konfiguráciu E-Mailových notifikácii:
  • Prislúchajúce e-mailové adresy pre notifikácie,
  • Predmet E-mailu (je možné použiť premenné)
  • Obsah tela E-mailu (je možné použiť premenné)
 • Konfiguráciu SMS notifikácii
  • Prislúchajúce telefónne čísla pre SMS notifikácie,
  • Text SMS správy s počítadlom znakov (je možné použiť premenné)

Na vytvorenie nového stavu potvrdenia slúži tlačidlo „Add type“, pričom tlačidlá „Edit“ a „Delete“ slúžia na manipuláciu už existujúceho pravidla.

Konfigurácia stavov potvrdenia

Obrázok: Konfigurácia stavov potvrdenia

V nastaveniach predmetu a obsahu e-mailu a textu SMS správy je možné používať premenné ktoré budú v čase odoslania nahradené príslušným textom.