Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Záloha MS Exchange serverov

Cez C-Monitor klienta je možné nastaviť pravidelné úlohy pre zálohovanie Exchange serverov. Nastavenie sa líšia v závislosti od operačného systému, na ktorom beží Exchange server. Jednotlivé nastavenia, pre konkrétny os sú spomenuté v podmenu.

Záloha MS Exchange nad systémom 2008 - Nastavenie zálohovania, obnova zo zálohy

Záloha MS Exchange nad systémom 2003- Nastavenie zálohovania, obnova zo zálohy