Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Obnova zo zálohy

Obnova dát cez Sprievodcovský mód

Obnova dát cez Rozšírený mód

Obnovu dát spravíte štandardne cez prostriedky Windows. Postup obnovy dát zo zálohy je popísaný v texte nižšie.

Na Serveri spustíte utilitu pre „Zálohovanie“ cez Štart -> Programy -> Príslušenstvo -> Systémové nástroje -> Zálohovanie.

Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej stanici

Obrázok: Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej stanici

 Môžete použiť Sprievodcovský mód alebo Rozšírený mód.

Voľba medzi sprievodcovským módom alebo Rozšíreným módom

Obrázok: Voľba medzi sprievodcovským módom alebo Rozšíreným módom

Obnova dát cez Sprievodcovský mód

Kliknutím na tlačidlo Next sa vám spustí wizard na obnovu dát zo zálohy, v prvom okne kliknete na tlačidlo Restore files and settings ( pre obnovu dát a nastavení).

Voľba obnovy zálohy

Obrázok: Voľba obnovy zálohy

V nasledujúcom okne si vyberiete zálohu, ktorú chcete obnoviť.

Vyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť

Obrázok: Vyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť

V pokročilých nastaveniach máte na výber z viacero možností obnovy. V tejto položke môžete definovať cieľový adresár, správanie sa obnovy ak súbor v adresári existuje, zachovanie bezpečnosti na súboroch a iné ...

Vstup do pokročilých nastavení pre zadávanie parematrov pre obnovu zálohy

Obrázok: Vstup do pokročilých nastavení pre zadávanie parematrov pre obnovu zálohy

Vyberiete si miesto, kam sa má záloha obnoviť.

Zvolíte si miesto kam sa má záloha obnoviť

Obrázok: Zvolíte si miesto kam sa má záloha obnoviť

V nasledujúcom okne máte na výber ponechať pôvodné dáta, prepísať pôvodné dáta, alebo prepísať pôvodné dáta ak sú zo staršieho dátumu ako záloha.

Zvolíte si čo sa má stať s pôvodnými dátami

Obrázok: Zvolíte si čo sa má stať s pôvodnými dátami

Kliknutím na tlačidlo  Finish spustíte obnovu zálohy.

Po kliknutí na tlačidlo Finish spustíte obnovu zo zálohy

Obrázok: Po kliknutí na tlačidlo Finish spustíte obnovu zo zálohy

Obnova dát cez Rozšírený mód

Po kliknutí v úvodnej obrazovke na voľbu rozšíreného módu sa vám zobrazí okno zobrazené na nasledujúcom obrázku, kde zvolíte možnosť Restore wizard  - pre obnovu dát zo zálohy.

Zvolíte možnosť obnovy

Obrázok: Zvolíte možnosť obnovy

V novootvorenom okne zavriete okno v popredí.

Zavriete sprievodcu v popredí

Obrázok: Zavriete sprievodcu v popredí

V prípade, že dáta obnovujete na počítači na ktorom neprebiehala záloha v tom prípade musíte zaregistrovať médium vo Windows.

V Rozšírenom móde sa prekliknite do lišty „Obnovení a správa médií“. Ak médium sa nezobrazilo musíte ho pridať cez  Tools  -> „Catalog a backup file...“ a nastaviť. Vyberte Obsah na zálohovanie, nastavte cieľový adresár a stačte tlačidlo „Start Restore“.

Zvolíte si súbory, ktré chcete obnoviť a kliknete na tlačidlo Start Restor

Obrázok: Zvolíte si súbory, ktré chcete obnoviť a kliknete na tlačidlo Start Restor

 

Obrázky: 
Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej staniciVoľba medzi sprievodcovským módom alebo Rozšíreným módomVoľba obnovy zálohyVyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviťVstup do pokročilých nastavení pre zadávanie parematrov pre obnovu zálohyZvolíte si miesto kam sa má záloha obnoviťZvolíte si čo sa má stať s pôvodnými dátamiPo kliknutí na tlačidlo Finish spustíte obnovu zo zálohyZvolíte možnosť obnovyZavriete sprievodcu v popredíZvolíte si súbory, ktré chcete obnoviť a kliknete na tlačidlo Start Restor