Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Serverová časť

Používateľské rozhranie EventAnalyser-u je plne integrované v rámci webového rozhrania C-Monitor portálu a je dostupné z Menu CM IT Monitoring -> Event Server.

Umiestnenie EventServera v menu

Obrázok: Umiestnenie EventServera v menu

Pre bližšie informácie o funkcionalite Event Servera:

Správa načítaných udalostí - základné oboznámenie sa s prostredím Event Servera a samotnými udalosťami

Zobrazenie a filtrácia zberov - ako nastaviť informácie ktoré sa zobrazujú, práca s filtrami a ich distribúcia na počítače

Jednorazové načítanie udalostí - návod ako načítať želané udalosti po prvý krát a vytvoriť z nich zber

Potvrdzovanie udalostí - nastavovanie príznaku dôležitosti udalostí, či už ručne alebo prostredníctvom vytvoreného pravidla

Správa zberov a potvrdzovacích pravidiel - ako upravovať a distribuovať už existujúce zbery, distribúcia a správa potvrdzovacích pravidiel

Štatistiky a nastavenia - ako si zobraziť štatistické údaje o zbieraných udalostiach, exporty údajov a nastavenia Event Servera, stavov a akcii potvrdení, prípadne kategorizácie udalostí