Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Nastavenia zberu

Events Collector je súčasť C-Monitora, pomocou ktorej môžete zbierať udalosti vyhovujúce zadaným filtrom a ukladať ich v rôznych formátoch na vami zvolenom mieste.

 • Nastavenie filtrov pre zber udalostí:
  Otvoríte si EventAnalyser a nastavíte filter tak, aby mu vyhovovali len udalosti, ktoré chcete zbierať. Po nastavení filtrov zatvorte EventAnalyser. Vaše nastavanie sa týmto uložili do súboru LastSettings.cnf, ktorý budeme potrebovať neskôr.
 • Nastavenie zberu udalostí:
  Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu C-Monitora a otvorte Monitor Console.

Otvorenie Monitor Console z lišty

 • Vľavo hore zvolíte Events Collector, v hornej lište kliknete na zelené plus(Add new events collector task) a vyskočí vám okno s nastaveniami.
 • Zvolíte názov úlohy a jej popis, pod tým pre políčko Rules File Name zvoľte pravidlá(napr. EVT_DEFAULT.elr).
 • Vyberiete, či chcete zbierať len dôležité udalosti alebo všetky.
 • Teraz kliknete na políčko Store events in Local folder, a vyberiete miesto, kam chcete aby sa zozbierané udalosti ukladali a kliknite OK.
 • Zmeny potvrdíte kliknutím na ikonu diskety v hornej lište.

Nastavenie zberu udalostí

Obrázok: Nastavenie zberu udalostí
 • Pokiaľ chcete udalosti ukladať v inom formáte, alebo z nich filtrovať len niečo konkrétne, môžete k existujúcej úlohe pridať akciu.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na vytvorenú úlohu a zvoľte Edit Events Collector Task, otvorí sa vám okno, kde ste nastavovali úlohu, tam kliknete na Add New Action.
 • Vyplníte názov akcie, popis a zvolíte konfiguračný súbor, ktorý vytriedi len požadované udalosti, v tomto prípade LastSettings.cnf(v ňom sú uložené údaje o filtrovaní, ktoré ste nastavili v EventsAnalyseri).
 • Kliknite na Events file format a vyberte si jednu z možností, v akom formáte sa budú filtrované udalosti ukladať.
 • Zaškrtnite políčko Store Events in Local Folder, následne buď nastavíte iný adresár ako pre samotnú úlohu, alebo zaškrtnete možnosť Use same Local Folder as current collector task, a všetky udalosti sa budú ukladať do toho istého adresára

Nastavenie akcie pre filtrovanie a iný formát zbieraných udalostí

Obrázok: Nastavenie akcie pre filtrovanie a iný formát zbieraných udalostí
 • Zmeny uložíte kliknutím na ikonu diskety.
 • Ak ste pri nastavovaní úlohy nezadali inak, zbierané udalosti sa aktualizujú každých 30 sekúnd.
 • Ukladať môžete nechať buď len filtrované udalosti z akcie vo vami zvolenom formáte, alebo aj zo samotnej úlohy v prednastavenom .ael formáte.
 • Otvorením takto zozbieraných súborov sa podľa zvoleného formátu otvorí program, v ktorom si môžete prezrieť zoznam udalostí(EventAnalyser, Notepad, Excel, Browser).

Ukážka zozbieraných udalostí úlohou Events Collectoru a jej akciou

Obrázok: Ukážka zozbieraných udalostí úlohou Events Collectoru a jej akciou

Zber udalostí v sieti

Nastavenie filtrov pre zber udalostí:

 • Otvoríte si EventAnalyser a nastavíte filter tak, aby mu vyhovovali len udalosti, ktoré chcete zbierať. Po nastavení filtrov zatvorte EventAnalyser. Vaše nastavanie sa uložili do súboru LastSettings.cnf, ktorý budeme potrebovať neskôr.

Nastavenie zberu udalostí:

 • Otvorte si MonitorConsole, vľavo hore zvolíte Events Collector, v hornej lište kliknete na zelené plus(Add new events collector task) a vyskočí vám okno s nastaveniami.
 • Nastavíte názov úlohy, pravidlá a ostatné veci rovnako ako v predchádzajúcom prípade.
 • Zaškrtnite políčko Store events in Remote Folder
 • Zobrazia sa vám nové textové polia,
  • Remote Folder – Cesta ku vzdialenému priečinku, do ktorého chcete ukladať zozbierané udalosti. Priečinok na vzdialenom počítači musí byť zdielaný a musíte mať k nemu oprávnenie na zápis.
  • User Name Používateľ, cez ktorého sa bude súbor na vzdialenom počítači ukladať
  • Domain – Doména vzdialeného použivateľa
  • Password – Heslo k účtu vzdialeného používateľa, cez ktorého sa bude súbor na vzdialenom počítači ukladať.

Po správnom nastavení sa začnú vyhovujúce udalosti ukladať na umiestnenie vo vzdialenom počítači. 

Notifikácia na udalosti pomocou e-mailu

V prípade ak chcete byť na niektoré typy udalostí notifikovaný e-mailom, pripravte si podľa predchádzajúcich pokynov filter na želané udalosti. Následne pri vytváraní novej úlohy v Event Collectore kliknite na Add New Action (viď. obrázok).

Pridanie novej akcie

Obrázok: Pridanie novej akcie

Budete presmerovaný na dialóg v ktorom môžete pridať druhý (dodatočný) filter na selektovanie iba konkrétnych udalostí zberu. Zaškrtnite prosím, Send events in E-Mail to custom E-Mail Addresses.

Následne vám bude umožnené zadať e-mailovú adresu alebo adresy na ktoré sa bude notifikácia posielať, predmet a text správy, formát zasielaných udalostí a aj spôsob zasielania udalostí (obyčajný súbor / ZIP súbor / Pripojiť k telu správy).

Nastavenie notifikácií na udalosť e-mailom

Obrázok: Nastavenie notifikácií na udalosť e-mailom

Po úspešnom nastavení budete notifikovaný e-mailom na každý výskyt vami vybraných udalostí.