Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Ping PL,RTT v Info paneli

Monitoring kvality internetového pripojenia Ping PL,RTT, ktorého hodnoty sú zobrazené aj v informačnom panely je predvolene zapnutý pre všetky zariadenie, ktoré majú platnú licenciu C-Monitor klienta. V prípade že sa vám hodnoty Ping PL a RTT v info panely nezobrazujú je nutné tento monitoring zapnúť, postup pre zapnutie je popísaný v časti Ping PL,RTT cez Online informácie.

Zobrazenie info panelu zrealizujete cez tray menu C-Monitor ikonky ako je znázornené na nasledujúcom obrázku alebo stačí len podržať kurzor myši na C-Monitor ikonke a info panel sa zobrazí automaticky.

Zobrazenie Info panelu

Na nasledujúcom obrázku je vyznačená časť, ktorá zobrazuje aktuálne a priemerné hodnoty Ping PL, RTT. Číselné hodnoty vedľa grafu predstavujú poslednú nameranú hodnotu zvoleného parametra a graf zobrazuje priemernú hodnotu parametrov za 12 posledných meraní, tak si môžete ľahko zistiť či je výpadok ojedinelý alebo či trvá už dlhší čas. 

Info panel so zobrazením aktuálneho stavu ping PL, RTT

Obrázok: Info panel so zobrazením aktuálneho stavu ping PL, RTT

Spoľahlivá internetová linka má mať nulový  packet loss aj pri väčšom zaťažení a RTT odozvy  sa líši podľa typu linky. Mali by ste pri meraniach mať nasledovné typické hodnoty RTT
DSL ...cca 15-70ms
UPC (koaxiál) ...cca 10-30ms
Optika ...cca 3-10ms
FWA 10.5GHz, 26GHz  - cca 10ms
mobilné ...HSDPA  cca 70-100ms, GPRS nad 150ms
Wimax - nad 50ms
Wifi 5.4GHz prepojenia ...cca 4-10ms

Vyhodnocovanie a graf priebehu nameraných hodnôt Ping PL, RTT je možné zobraziť aj v C-Monitor scheduler v časti System Runtime ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Graf je interaktívny to znamená že ak si kliknete na ktorékoľvek miesto zobrazia sa vám hodnoty PL a RTT, ktoré boli v tomto čase namerané.

Zobrazenie Ping PL,RTT v časti system runtime

Obrázok: Zobrazenie Ping PL,RTT v časti system runtime

 

Obrázky: 
Zobrazenie Info paneluInfo panel so zobrazením aktuálneho stavu ping PL, RTT Zobrazenie Ping PL,RTT v časti system runtime