Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

C-MonitorConsole

Aplikácia C-MonitorConsole je podpornou aplikáciou aplikácie C-Monitor a slúži na:

  • Vytváranie, prezeranie a modifikovanie zoznamu úloh, ktoré majú byť spúšťané aplikáciou  C-Monitor  funkčná časť.
  • Vytváranie, prezeranie online monitoringu Watches
  • Sprostredkovanie informácií o spustenej aplikácií C-Monitor, ňou spustených úlohách.
  • Sprístupnenie záznamov, logov a histórie o činnosti aplikácie C-Monitor.

Viac informácií o jednotlivých častiach C-MonitorConsole:

Plánovanie úloh - postup ako naplánovať pravidelne sa spúšťajúcu úlohu

Synchronizácia spúšťania úloh - nadväznosť spúšťania po sebe nasledujúcich pravidelných úloh

Stavy naplánovaných úloh - zobrazenie aktuálneho stavu naplánovanej úlohy

Watches stavy a logy - zobrazenie aktuálneho stavu Watchu a logu z histórie jeho priebehu

System info - zobrazenie, ktoré procesy aktuálne vyťažujú počítač, a ďalšie systémové informácie

Network info - informácie a zaťažení sieťových adaptérov

Log s informáciami o behu C-Monitora - C-Monitor Current Log

Emailová komunikácia z C-Monitora - informácie o komunikácii C-Monitora  a CM servera

 

Verzia 3.0.737.0 priniesla tieto zmeny:

  • Nový dizajn, prispôsobenie veľkosti písma mierke zobrazenia
  • Funkčné zoskupenie ľavého navigačného panelu
  • Po kliknutí na nadpisy sa zobrazia základné informácie z danej časti.
Scheduler

Scheduler je súčasť aplikácie C-MonitorConsole, ktorá slúži na vytváranie, prezeranie a modifikovanie úloh, ktoré majú byť spúšťané aplikáciou C-Monitor.

Okno Schedulera je rozdelené na dve základné časti – v ľavej časti sa nachádza navigačný panel slúžiaci pre výber / prepínanie funkčných častí a kategórií, ktoré sa zobrazujú v pravej časti. 

Scheduler spustíte nasledujúcim spôsobom:

Obrázok 1 - Otvorenie Schedulera

 

Na ďalších obrázkoch je vidieť funkčná časť Schedulera, ktorý má túto podobu od verzie 3.0.737.0. Do tejto verzie pribudla možnosť kliknúť na nadpisy, kde sa po tomto úkone zobrazia základné informácie. Ako vidíte na Obrázku 2, po zvolení možnosti Scheduled Tasks sa zobrazili všetky naplánované Tasks aj s informáciami o poslednom spustení. Hneď pod nadpisom sú zobrazené všetky ďalšie možnosti Tasks (Waiting Tasks, Running Tasks, Executed Tasks).

Túto funkcionalitu môžete využiť aj pri každej ďalšej časti – Watches monitoring, atď.

Obrázok 2 – C- MonitorConsole, čast Scheduler – verzia 3.0.737.0

Obrázok 2 – C- MonitorConsole, čast Scheduler – verzia 3.0.737.0

Obrázok 3 – C-MonitorConsole, časť Scheduler – verzia 2.9.721.0

Obrázok 3 – C-MonitorConsole, časť Scheduler – verzia 2.9.721.0