Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Nastavenie zálohovania

Odporučenie k dosiahnutiu úspešných záloh :  Snažte sa čo najviac znížiť zaťaženie a aktivitu počítača počas vytvárania obrazu partície, hlavne pozastavením SQL databáz, prípadne Exchange služby alebo iných programov, ktoré výrazne zaťažujú disk. Programy určené pre pracovné stanice typu Outlook, Word, Excel, obvykle nezaťažujú systém výrazne a počas zálohovania ich môžete používať.

Nastavenie zálohovania spravíte cez pracovnú stanicu. Nastavenie odporúčame spraviť podľa krokov, ktoré sú spomenuté v texte.

Zálohovanie C-Image sa jednoducho nastavuje cez ikonku C-Monitor klienta kde si otvoríte Scheduler - Monitor Console ako je znázornené na obrázku nižšie.

Vstup do schedulera prostredníctvom C-Monitor klienta

Obrázok: Vstup do schedulera prostredníctvom C-Monitor klienta

V nasledujúcom okne si pomocou wizarda spustíte sprievodcu pre vytvorenie zálohovacej úlohy pre C-Image.

Spustenie sprievodcu pre nastavenie zálohovania

Obrázok: Spustenie sprievodcu pre nastavenie zálohovania

Vytvoríte si konfiguračný balíček pre C-Image zálohovanie kliknutím na run C-Image ako je znázornené na obrázku nižšie.

Vstup do nastavenia konfiguračného súboru pre zálohovanie

Obrázok: Vstup do nastavenia konfiguračného súboru pre zálohovanie

Pre otvorenie sprievodcu nastavením zálohovania kliknite na tlačidlo Backup Settings Wizard.

Úvodná obrazovka pre nastavenie zálohovania C-Image zvolíte možnosť Backup Settings Wizard

Obrázok: Úvodná obrazovka pre nastavenie zálohovania C-Image zvolíte možnosť Backup Settings Wizard

Na nasledujúcom okne si vyberiete partície, ktoré chcete aby sa zálohovali.

Vyberiete si partície, ktoré chcete aby sa zálohovali

Obrázok: Vyberiete si partície, ktoré chcete aby sa zálohovali

Vyberiete si jednu z metód zálohovania.

Metódy zálohovania

Obrázok: Metódy zálohovania

Na nasledujúcom okne je zobrazené zálohovanie s rotáciou záloh s vytváraním diferenciálnych záloh.

Príklad zálohovania s rotáciou

Obrázok: Príklad zálohovania s rotáciou

Na nasledujúcom okne máte možnosť nastaviť kompresiu pre zálohy.

Nastavenie kompresie záloh

Obrázok: Nastavenie kompresie záloh

Označením možnosti Validate sa po vytvorení C-Image zálohy táto záloha skontroluje či bola korektne a v poriadku vyt votvorená. Následne kliknete na tlačidlo Finish.

Možnosť po skončení zálohovania vykonať kontrolu zálohy

Obrázok: Možnosť po skončení zálohovania vykonať kontrolu zálohy

Na nasledujúcom okne máte možnosť toto zálohovanie spustiť, alebo pridať toto zálohovanie do schedule listu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Pridanie zálohovacej úlohy do schedulera

Obrázok: Pridanie zálohovacej úlohy do schedulera

Ak zvolíte voľbu pridania do schedule listu v nasledujúcom okne budete automaticky vyzvaný na uloženie nastavených parametrov pre zálohovanie.

Uloženie konfiguračného súboru pre zálohovanie

Obrázok: Uloženie konfiguračného súboru pre zálohovanie

Po uložení sa vám zobrazí okno, ktoré je na nasledujúcom obrázku kde:

Zvolíte požadovaný typ zálohovania:

Automatic Backup type – C-Image určuje, podľa nastavenia metódy, mesačné, plné a rozdielové zálohy.
Automatic Backup type, but Full backup on
– ako v  Automatic Backup type, rozdiel však tkvie v tom, že plné zálohy  sa budú vytvárať vo vami zvolenom dni týždňa alebo mesiaci.
Automatic Backup type, but Differential Backup on - ako v  Automatic Backup type, avšak rozdielové zálohy  sa budú vytvárať vo vami zvolenom dni týždňa alebo mesiaca.
Full Backup
– podobne ako Automatic Backup type, má však zakázané vytvárať rozdielové zálohy. (len plné a mesačné zálohy sa rotujú)
Differential Backup –  podobne ako Automatic Backup type, nevytvára však ďalšie plné zálohy, len výnimočne (keď sú zmeny v rozdielovej zálohe X% plnej zálohy alebo keď rozdielová záloha je rovná plnej zálohe)

Zvolíte požadovaný typ zálohovania

Obrázok: Zvolíte požadovaný typ zálohovania

V nasledujúch oknách si zvolíte dátum prvého spustenia úlohy a periódu spúšťania a kliknete na tlačidlo next, následne si zadáte názov tejto úlohy napr. Záloha disku a kliknete na tlačidlo next.

Perióda spúšťania zálohovania

Obrázok: Perióda spúšťania zálohovania

Názov zálohovacej úlohy

Obrázok: Názov zálohovacej úlohy

Run As Another User – Nastavenie spúšťania úlohy ako iný používateľ. Povinné pre zálohovanie na sieťovú lokalitu, nakoľko bez tohto nastavenia je zálohovanie spustené pod Local System account a ten nemá štandardne žiadne prístupy na sieťové prostriedky.

Ak nastavíte iného používateľa, zmena sa prejaví:

Pri prístupe k sieťovému miestu uloženia.

Pri premenných v C-BackupPlus.

Use remote acces credentials - nastavenia pripojenia na rôzne sieťové úložiská ako napr. qnap.

Nastavenie spôšťania zálohovania pod iným účtom

Obrázok: Nastavenie spôšťania zálohovania pod iným účtom

Výsledok je naplánovaná úloha v schedulery, následne už len uložíte vykonané zmeny.

Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera

Obrázok: Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera

Od verzie 2.6 C-Image umožňuje zálohovať partície s GUID Partition Table (GPT)

GUID Partition Table (GPT) je v informatike štandard pre popis členenia pevného disku na oddiely. Nahrádza staršiu tabuľku MBR, ktorá neumožňuje použiť disk väčší, ako 2 TiB. GPT je súčasťou štandardu EFI od firmy Intel, ktorý by mal nahradiť v IBM PC kompatibilných počítačoch klasický BIOS.

Staršie typy zálohovacích programov takéto typy partícii neodzálohujú.

Obrázky: 
Vstup do schedulera prostredníctvom C-Monitor klientaSpustenie sprievodcu pre nastavenie zálohovaniaVstup do nastavenia konfiguračného súboru pre zálohovanieÚvodná obrazovka pre nastavenie zálohovania C-Image zvolíte možnosť Backup Settings WizardVyberiete si partície, ktoré chcete aby sa zálohovaliMetódy zálohovaniaPríklad zálohovania s rotáciouNastavenie kompresie zálohMožnosť po skončení zálohovania vykonať kontrolu zálohyPridanie zálohovacej úlohy do scheduleraUloženie konfiguračného súboru pre zálohovanieZvolíte požadovaný typ zálohovaniaPerióda spúšťania zálohovaniaNázov zálohovacej úlohyNastavenie spôšťania zálohovania pod iným účtomZálohovacia úloha je pridaná do schedulera