Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Monitoring stavu serverov cez softvér výrobcov

HP server

Dell Server

Fujitsu siemens server

Prepojenie s CM Serverom

HP Management Agents (HP server)

HP Management Agents slúži k diagnostike stavu HP serverov bežiacich  na OS Linux a OpenVMS. Poskytuje informácie o stave teploty, diskových polí (RAID), vyťaženia, chladičov, pamätí, diskov a podobne. Tieto informácie môže CUSTOMER MONITOR využiť na sledovanie a vyhodnotenie stavov HP serverov, pričom k nim pristupuje cez SNMP protokol.

Inštalácia na ESX server

Pre monitoring stavu serverov je nutné ako prvé nainštalovať HP Managements Agents funguje iba na HP serveroch. Pre konkrétny server odporúčame stiahnuť najnovšiu verziu z internetu TU. Na stránke označíte položku Download drivers and software (and firmware)  a vyplníte typ HP servera v položke for product.

Inštalácia na windows

Pre monitoring stavu serverov je nutné ako prvé nainštalovať Insight Manager Agents môžete nainštalovať z CD SmartStart od HP alebo stiahnuť z internetu. Postup na stiahnutie je podobný ako pre ESX server. Aby ste mohli nainštalovať Insight Manager, musíte mať nainštalovanú SNMP službu.

Postup inštalácie na ESX server a windows, ako aj postup aktivácie SMTP služby sa dočítate v manuály Monitoring vybraných značiek serverov.

 

DELL OpenManage (Dell server)

OpenManage slúži k diagnostike stavu DELL serveru bežiaceho  na OS Linux a Windows. Poskytuje informácie o stave teploty, diskových polí(RAID), vyťaženia, chladičov, pamätí, diskov a podobne. Tieto informácie môže CUSTOMER MONITOR využiť na sledovanie a vyhodnotenie stavov DELL serverov, pričom k nim pristupuje cez SNMP protokol.

Inštalácia na ESX server

Pre monitoring stavu serverov je nutné ako prvé nainštalovať  OpenManage, ktorý funguje iba na DELL serveroch. Pred tým ako budete inštalovať skontrolujte existenciu SNMP služby, resp. ju aktivujte. Pre konkrétny server odporúčame stiahnuť najnovšiu verziu OpenManege z internetu TU.

Inštalácia na windows

Pre monitoring stavu serverov je nutné ako prvé nainštalovať OpenMange, ktorý môžete nainštalovať z DVD od Dell alebo stiahnuť z internetu. Postup na stiahnutie je podobný ako pre ESX server. Pre korektnú inštaláciu je nevyhnutné, aby ste nainštalovali službu SNMP.

Postup inštalácie na ESX server a windows, ako aj postup aktivácie SMTP služby sa dočítate v manuály Monitoring vybraných značiek serverov.

 

Fujitsu ServerView (Fujitsu siemens server)

ServerView slúži k diagnostike stavu Fujitsu siemens serveru bežiaceho  na OS Linux a Windows. Poskytuje informácie o stave teploty, diskových polí(RAID), vyťaženia, chladičov, pamätí, diskov a podobne. Tieto informácie môže CUSTOMER MONITOR využiť na sledovanie a vyhodnotenie stavov Fujitsu serverov, pričom k nim pristupuje cez SNMP protokol.

Inštalácia na ESX server

ServerView Agents  funguje iba na Fujitsu Siemens serveroch. Pred tým ako budete inštalovať skontrolujte existenciu SNMP služby príkazom „rpm –q snmpd“. Pre konkrétny server odporúčame stiahnuť najnovšiu verziu z internetu TU.

Inštalácia na windows

SeverView môžete nainštalovať z CD Software od FS alebo stiahnuť z internetu. Postup na stiahnutie je podobný ako pre ESX server. Inštalácia ServerView pozostáva z 3 softvérových balíkov:

ServerView Agents – agenti na získavanie stavu zariadení (musí byť nainštalovaná služba SNMP)

ServerView S2 – web rozhranie, ktoré poskytuje údaje zo ServerView Agents používateľovi o serveroch. Umožňuje sa pripojiť aj na počítače s iným OS ako Windows, ktoré majú nainštalovaný program ServerView Agents.

ServerView RAID – web rozhranie, cez ktoré môžete manažovať radové polia cez ServerView Agents

Postup inštalácie na ESX server a windows, ako aj postup aktivácie SMTP služby sa dočítate v manuály Monitoring vybraných značiek serverov.
 

Prepojenie s CM Serverom

Ku každému typu serveru (HP,DELL,FS) je vyrobený swl súbor, ktorý obsahuje Watch úlohu pre konkrétny server. Táto úloha sleduje na serveri stavy zariadení: RAM,  RAID, HDD, sieťové adaptéry, ventilátory, senzory, CPU a napájacie zdroje. Ak nastane zmena, prostredníctvom CM-Servera môže byť operátor hneď informovaný.

Monitoring na ESX serveri

Aj keď C-Monitor nemôžete nainštalovať na ESX server, predsa ho môžete monitorovať iným počítačom s C-Monitorom. Aby ste ho mohli monitorovať musíte vykonať na ESX servery ako root tieto príkazy: 

  1. Povolenie SNMP služby vo firewalle
    esxcfg-firewall -e snmpd
  2. Zapnutie služby štartovaní systému
    chkconfig snmpd on
  3. Aktuálne spustenie služby
    service snmpd start

 

Na počítači s C-Monitorom pridáte Watch úlohu pre monitoring serverov cez C-Monitor wizarda, C-Monitor -> Scheduler – Monitor Console ->  Watches -> Spustenie wizarda.

Spustenie wizarda pre monitoring vybranej značky servera

Obrázok: Spustenie wizarda pre monitoring vybranej značky serveraZadanie IP adresy servera, ktorý chcete monitorovať

Obrázok: Zadanie IP adresy servera, ktorý chcete monitorovať

Zobrazenie súčastí, ktoré sa dajú sledovať (Raid, Pamäte a pod.)

Obrázok: Zobrazenie súčastí, ktoré sa dajú sledovať (Raid, Pamäte a pod.)

 Na CM portáli sa dá kedykoľvek prezerať aktuálny stav watchu v časti CM IT monitoring -> Zobrazenie -> Watches (obline monitoring) pomocou horného filtra si vyberiete zariadenie, pre ktoré chcete watch zobraziť a tento watch je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie watchu pre monitoring stavu serverov na CM portáli

Obrázok: Zobrazenie watchu pre monitoring stavu serverov na CM portáli
Obrázky: 
Spustenie wizarda pre monitoring vybranej značky serveraZadanie IP adresy servera, ktorý chcete monitorovaťZobrazenie súčastí, ktoré sa dajú sledovať (Raid, Pamäte a pod.)Zobrazenie watchu pre monitoring stavu serverov na CM portáli