Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Jednorazové načítanie udalostí

Táto položka menu, nachádzajúca sa v CM IT Monitoring -> Events Server -> Jednorazové načítanie, slúži na testovanie a vytváranie filtrov a zberov. Vo vrchnej časti zobrazenia sa nachádza všeobecný filter opísaný v kapitole 3.1 a tlačidlá Load events a Action. Funkcia týchto tlačidiel je:

Tlačidlo „Load events“ vám umožní načítať udalosti z počítačov čo zobrazí dialóg obsahujúci: 

  • typ udalostí ktoré sa majú načítať (iba dôležité/všetky),
  • časové obdobie z ktorého sa majú udalosti načítať,
  • zariadenia z ktorých sa majú udalosti načítať – výber zariadení je umožnený zaškrtnutím políčka pri počítači, zobrazené počítače je možné filtrovať na základe spoločnosti, názvu počítača, užívateľa, názvu zberu a online stavu

Dialóg jednorázového načítania

Obrázok: Dialóg jednorázového načítania

Po kliknutí na tlačidlo „Load“ budú zo zariadení vyžiadané špecifikované udalosti a pripojené k udalostiam aktuálne sa nachádzajúcim na serveri. Vzhľadom na povahu spracovania môže táto akcia trvať niekoľko minút (proces beží v pozadí a server je plne ovládateľný).

Keď máte už udalosti dostupné môžete vytvárať filtre a potvrdzovacie pravidlá a testovať ich dopad na zbery. Po dosiahnutí želaného stavu, môžete túto konfiguráciu (zber s filtrom) distribuovať na počítače.

Tlačidlo „Actions“ obsahuje nasledujúce položky:

  • Create collector task – spustí sprievodcu vytvorením nového zberu,
  • Send Filter to computers – dialóg na zaslanie vytvoreného filtra na počítače (viac v Distribúcia filtra na počítače),
  • Create confirmation rule – vytvorenie potvrdzovacieho pravidla (viac v Potvrdenie s nastavením opakovania)
  • Clear loaded events – vymaže udalosti aktuálne nachádzajúce sa na serveri
  • Clear Filter on computers – nástroj na mazanie filtrov pripojených ku zberom

Možnosti akcií v jednorázovom načítaní udalostí

Obrázok: Možnosti akcií v jednorázovom načítaní udalostí