Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

C-Monitor Windows klient

Aplikačný balík C-Monitor je určený pre platformu Windows (Windows 7 a vyššie, vrátane Windows 11 a Windows Server 2012). Kompatibilita so staršími operačnými systémami už nie je dopĺňaná a preto pri používaní na starších systémoch sa môžu vyskytovať chyby. Hardvérové nároky pre fungovanie C-Monitora sú minimálne, ale doporučujeme minimálne 512MB RAM. C-Monitor môže byť spustený na počítači v dvoch režimoch; v režime aplikácie alebo v režime služby.

Bližšie informácie o dôležitých častiach a funkciách nájdete v podmenu.

Inštalácia - rôzne možnosti inštalácie a ich postup

Updatepostup pre upgrade C-Monitor klienta

Zmena ikonkyv paneli úloh - keď chcete u zákazníka namiesto klasickej ikony C-Monitor klienta zobrazovať vlastnú

Odinštalácia - spôsoby a postup odinštalácie C-Monitor klientaInformačný panel - základné údaje z počítača a navigácia k vybraným naplánovaným úlohámC-MonitorConsole - jej úlohou je technickému personálu poskytnúť prehľadné prostredie k správe klientského softvéru C-Monitor-uC-Monitor Moduly - prehľad modulov a ich krátka charakteristikaUtility - informácie o utilite IP scanner

Zoznam prípon súborov - prehľad používaných prípon súborov v C-Monitor klientovi

Kontrola spojenia s CM serverom - ľahký spôsob ako si overíte funkčnosť spojenia medzi C-Monitor klientom a CM serverom