Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Recovery Boot CD (USB)

Vytvorenie bootovacieho CD

Obnova Image pomocou bootovacieho CD

 

Image for Linux

Je to program, ktorý je kompatibilný s C-Image zálohovaním zakomponovaným v C-Monitor klientovi.

Vznikajúce využitie má pri obnovovaní Imageov z externých médií alebo z dostupných sieťových prvkov na ktoré sa dá jednoducho pripojiť.

Vytvorenie bootovacieho CD

Používateľ s platným operátorským kontom si môže .iso obraz Bootovacieho CD stiahnuť v časti Admin zóna -> Môj profil -> Interné užitočné súbory.

Stiahnutie bootovacieho CD z časti Admin zóna -> Môj profil -> Interné užitočné súbory

Obrázok: Stiahnutie bootovacieho CD z časti Admin zóna -> Môj profil -> Interné užitočné súbory

Tento .iso súbor si po stiahnutí napálite ako bootovací obraz. Postup správneho vytvorenia bootovacieho  CD/USB nájdete v časti Príprava bootovacieho CD/USB pre migráciu.

Obnova Image pomocou bootovacieho CD

Po nabootovaní z CD sa Vám zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej máte možnosť: vytvoriť a obnoviť image ako aj preklonovať celý disk.

 

Pre vytvorenie imageu alebo obnovenie imageu z externého média je nutné si najprv toto médium primountovať aby sme s ním mohli ďalej jednoducho pracovať, tento krok sa robí  kliknutím na hornú ikonku. Po kliknutí na túto ikonu sa nám automaticky zobrazia všetky možné pripojiteľné médiá ako UNMOUNTED pre pipojenie konkrétneho zariadenia sa stačí nastaviť na toto zariadenie a zmačknúť enter čím zariadenie pripojíme a v zátvorke sa nám zobrazí cesta k tomuto zariadeniu

Primapovanie Externého disku

Obrázok: Primapovanie Externého disku

Dokončenie primapovania externého disku spolu s cestou k tomuto zariadeniu

Obrázok: Dokončenie primapovania externého disku spolu s cestou k tomuto zariadeniu

Po primapovaní externého média môžete toto okno zavrieť čím sa vrátite k úvodnému obrázku kde pre obnovu disku zo zálohy zvolíte možnosť Restore a kliknete na tlačidlo Next.

Voľba obnovy disku zo zálohy

Obrázok: Voľba obnovy disku zo zálohy

Následne si v novom okne vyberiete spôsob obnovy, odporúčame použiť automatický pretože nie je potrebné zadávať žiadne pokročilé nastavenia.

Voľba automatickej obnovy zálohy

Obrázok: Voľba automatickej obnovy zálohy

Následne si zvolíte jednú z metód pristupu k súborom odporúčame ponechať prednastavenú hodnotu.

Prístupová metóda k súborom

Obrázok: Prístupová metóda k súborom

V ďalšom okne si zvolíte cestu k zálohe, ktorú chcete obnoviť.

Vyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť na disk

Obrázok: Vyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť na disk

Následne sa vám zobrazia detaily zálohy, ktoré sa budú obnovovať, odporúčame ponechať predvolené nastavenia.

Detaily zálohy

Obrázok: Detaily zálohy

V nasledujúcom okne si vyberiete partíciu na, ktorú sa obnový záloha a kliknete na tlačidlo Next.

Výber partície na, ktorú sa obnoví záloha

Obrázok: Výber partície na, ktorú sa obnoví záloha

Na nasledujúcom okne sa vám zobrazia možnosti nastavenia obnovy zálohy pre obnovu celého disku alebo konkrétnej partície. Podrobný popís jednotlivých nastavení sa náchádza v Manuály pre Image for Linux od výrobcu.

Nastavenia pri obnove celého disku

Obrázok: Nastavenia pri obnove celého disku

Pri obnove len konkrétnej partície odporúčame označiť možnosť Set_Active - Ak zvolíte túto možno, Image for Linux spraví z obnovovanej partície aktívnu po dokončení obnovy, pri obnove viacerých partícií je dôležité aby ste mali systémovú partíciu nastavenú ako aktívnu. Ďalšie možnosti sú bližšie popísané v Manuály pre Image for Linux od výrobcu.a

Nastavenie pri obnove konkrétnej partície

Obrázok: Nastavenie pri obnove konkrétnej partície

Pre začatie obnovy disku zo zálohy kliknite na tlačidlo Štart.

Obnovu disku zo zálohy spustíte kliknutím na tlačidlo štart

Obrázok: Obnovu disku zo zálohy spustíte kliknutím na tlačidlo štart

Priebeh obnovy zo zálohy

Obrázok: Priebeh obnovy zo zálohy

Obnova je hotová

Obrázok: Obnova je hotová

 

Obrázky: 
Stiahnutie bootovacieho CD z časti Admin zóna -> Môj profil -> Interné užitočné súboryÚvodná obrazovka s možnosťou vytvorenia zálohy, obnovy zo zálohy, kopírovania disku a overenie zálohyPrimapovanie Externého diskuDokončenie primapovania externého disku spolu s cestou k tomuto zariadeniuVoľba obnovy disku zo zálohyVoľba automatickej obnovy zálohyPrístupová metóda k súboromVyberiete si zálohu, ktorú chcete obnoviť na diskDetaily zálohyVýber partície na, ktorú sa obnoví zálohaNastavenia pri obnove celého diskuNastavenie pri obnove konkrétnej partícieObnovu disku zo zálohy spustíte kliknutím na tlačidlo štartPriebeh obnovy zo zálohyObnova je hotová