Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Evidencia a účtovanie prác, fakturácia materiálu - Obchodná agenda

Obchodná agenda implementovaná v systéme Customer Desk umožňuje zaraďovať všetky vykonané práce súvisiace s poskytovaním služieb zákazníkom. Z obchodnej agendy vychádzajú kvalitné podklady pre reporting vykonanej práce, fakturáciu (prípadne priamo faktúry) a je zdrojom množstva informácií, ktoré vedia určiť výkonnosť jednotlivcov alebo celého oddelenia.

Obchodná agenda umožňuje pripraviť k fakturácii :

-    práce závislé od odpracovaného času pri rôznych sadzbách

-    prácu za vopred dohodnutú fixnú sumu

-   práce v rámci zmlúv s paušálnymi poplatkami a to buď časovo nezávislými (fixné poplatky) alebo časovo závislých (paušály s predplatenými hodinami, dopravnými poplatkami)

Obchodná agenda umožňuje evidovať ďalšie práce bez fakturácie :

- práce na projektoch

- interné práce, ktoré nie je možné zúčtovať zákazníkom

- iné práce za cieľom podchytenia výkonu pracovníkov

Kedy Obchodnú agendu nepotrebujete :  Obchodnú agendu nepotrebujú poskytovateľov služieb, ktorí nerobia výkazy prác s akýmkoľvek rozdelením a postačuje im len zoznam vykonanej práce (plnení). Plnenia je totiž možné zapísať do Požiadavky aj bez vytvorenia štruktúry v Obchodnej agende a si urobíte jednoduchý neštrukturovaný výkaz prác cez Zoznam plnení.

Bližšie informácie o nastaveniach a používaní obchodnej agendy nájdete v kapitolách nižšie.

Ako začať používať Obchodnú agendu - úvod a základná orientácia v Obchodnej agende

Zákazky, účtov.objednávky, fakturač. položky - detailné informácie, ich vytvorenie a základné nastavenie

Inicializácia Obchodnej agendy - kroky, ktoré je nutné splniť nato aby ste Obchodnú agendu mohli začať používať

Príklady pre rôzne účtovné prípady - fakturácia plnení bez paušálu, s paušálom, práce nad paušál a pod.Fakturácia materiálu, prepojenie s ES - Prepojenie na ekonomické softvéry Pohoda (zobrazenie skladu v CM, prenos údajov z obchodnej agendy do ekonom.softvéru), na požiadanie sa môžu implementovať ďalšie.

Ostatné využitie Obchodnej agendy - evidencia odpracovaného času zamestnancov, evidencia jázd