Ako funguje CM

Podpora zákazníkov

+421-2-5465-0242

pošli email >>

Online podpora - chat (vpravo dole)

Helpdesk Customer Desk

Helpdesk Customer Desk (skr. C-Desk)

je modul v rámci riešenia CUSTOMER MONITOR pre komplexnú správu požiadaviek (ticketov) a sprievodnej komunikácie, evidovanie odpracovanej práce, účtovanie a fakturáciu, zachytenie niektorých obchodných procesov, napríklad ponúk. Interaktívne s ním môžu pracovať obidve strany - poskytovateľ a prijímateľ služby (zákazník). Helpdesk C-Desk  sa môže používať samostatne, bez technických funkcií riešenia CM. Je škálovateľný, vo svojej východzej konfigurácii je prispôsobený pre menšie firmy a pre väčšie alebo náročnejšie spoločnosti ponúka veľa zapnuteľných funkcionalít. V prípade, že nenájdete nejakú funkciu, výrobca je schopný doprogramovať chýbajúcu funkcionalitu.

V podstránkach vám predstavíme ako sa pracuje s C-DESKom v oblastiach :

Úvodná konfigurácia Helpdesku - prvotné nastavenia Helpdesku

Scenáre pre rôzne typy firiem - prispôsobenie Helpdesku rôznym typom firiem poskytujúcich servisné služby a aj pre organizáciu služieb vo vnútri spoločností.

Zadávanie požiadaviek - ukážky a spôsoby zadávania požiadaviekSchvaľovanie realizácie požiadaviek - možnosti odsúhlasovania požiadaviek k realizáciiCenové ponuky - pridávanie a schvaľovanie cenových ponúk k požiadavkám

Diskusia k požiadavkám - rôzne spôsoby sprostredkovania komunikácie k požiadavkám

Akceptácia ukončenia, spätná väzba - vyjadrenie prijímateľa služby s možnosťou hodnotenia operátoraminiZákazky - Požiadavky do realizácie - Pre spresnenie (ekonomickej) evidencie požiadaviek,  Podpora procesného riadenia pre spoločnosti s dispečingom, Vlastná evidencia spoločných požiadaviek

Pravidelné úlohy (pripomínanie) - Pravidelná úloha je záznam v nastavení zákazníka, notifikovaná je vo forme požiadavky v C-Desk alebo poruchy v CM

Ostatné parametre požiadaviek - cielená kategorizácia požiadaviek

Evidencia výkonov (plnení) -  dokumentácia a spočítanie vykonanej práce.

História zmien v požiadavke - zobrazenie priebehu a všetkých zmien v požiadavke od jej vzniku až po uzavretie požiadavky

Aktivácia prijímania emailov do CDeskCUSTOMER DESK ponúka možnosť zadať požiadavky emailom a k nim diskusiu. V tejto časti predstavíme jednotlivé možností nastavení prijímania emailov do C-Desku.

Typy prístupov do helpdesku - prispôsobenie rôznym úrovniam operátorov, kvôli rôznym požiadavkám na oprávnania operátorov a prístup pre zákazníka.

Emaily a SMS z CDesk - možnosť zasielania zjednodušených emailov a kópií sms správ z CDesk pre zákaznícké kontá

Reporty a štatistiky - veľké množstvo reportov odrážajúcich kvalitu poskytovaných služieb